Neist esimene on Arvato Financial Solutions Eesti haru, mis on strateegiline üksus, kus tegeletakse tarkvaralahenduste arendamise ja toega. Ettevõtte juhatuse liige Katre Vahtra selgitab, et suurfirma on Eestis enda jaoks leidnud sobiva koosluse ettevõtlikkusest, teotahtest ja edasiviivatest väärtushinnangutest.

„Tehnoloogiaettevõttena hindame riigi avatud suhtumist välistalentide kaasamisse.

Eesti keskkond tervikuna on ettevõtluse arengut soosiv, muu hulgas õiguslik ja sotsiaalmajanduslik aspekt, samuti tugistruktuuride olemasolu, nagu Work In Estonia, EAS jne," ütleb Vahtra.

Viimastel aastatel on Arvato Financial Solutions investeerinud Eestisse sadu tuhandeid eurosid. Hiljuti koliti Tallinna kontor uude majja, mis tähendab, et Euroopa üksustest on see üks kaasaegsemaid ja mugavamaid. Töötajate initsiatiivil on käima tõmmatud Rohekontor ja tunnustus on saadud kaugtöö tegijana.

„Oleme käivitamas oma välismaalastest töötajatele eesti keele õpet töökohas ja töö ajal, et aidata neil paremini integreeruda Eesti ühiskonda. Lisaks oleme Tallinnast käivitanud mitmeid strateegilisi funktsioone ja tiime, mille asutamist vaadati Euroopa-üleselt, kuid meie suudame kõige kiiremini ja paindlikumalt organiseeruda, et asjad ellu viia," toob Vahtra välja.

Eesti harus on viimasel paaril aastal olnud uute töökohtade keskmine lisandumine 40 kuni 50 aastas ja 2022. aastal on ambitsioonid samas mahus.

Eesti haru hinnatakse kõrgelt

Incap Estonia elektroonikatööstusettevõte Kuressaares on üks rahvusvahelise Incap Corporation grupi ettevõtetest. Teised harud paiknevad veel Helsingis, Indias, Suurbritannias, Slovakkias ja Hongkongis.

Kuigi tegemist on rahvusvahelise grupiga, on Incapi tehas Eestis tegelikult iseseisev, sest kogu grupp toimib detsentraliseeritud juhtimise põhimõttel. Seega - kuigi Incapi rahvusvahelise grupi otsused mõjutavad ka nende tehast Kuressaares, on kohapealne otsustusõigus ja tegutsemisvabadus siiski nende endi kätes.

Incap Estonia juht Greg Grace toob näitena selle, et rahapaigutused Kuressaares teeb siiski Incap Estonia ise ja üsna pea ongi neil suur rõõm avada pidulikult oma uusim investeering: kaasaegne pastaprinter SMT-tootmisliini jaoks, lainejootmismasin ja uus selektiivjootmismasin.

„Soetasime need, et vastata klientide kasvavatele vajadustele ja kasvatada oma konkurentsieeliseid tehase tipptasemel sisseseadega. Hetkel toimub nende seadistamine ja peagi ka uhke avamine. Lisaks seadmetele investeerime loomulikult jooksvalt nii oma meeskonna arendamisesse kui ka töökeskkonda üldiselt," räägib Grace.

Incapi otsus toota elektroonikat muu hulgas ka Eestis on tingitud Eesti haru võimekusest pakkuda oma klientidele Kuressaare tehases tippkvaliteediga tootmist ja olla seeläbi strateegiliseks partneriks.

„Meil on suurepäraste teadmiste ja oskustega meeskond ning kaasaegne tehnoloogia, mis võimaldab lüüa kaasa eriprojektides, nagu näiteks elektroonika tootmine NASA-le Kuu uurimiseks või Baltikumi esimesele päikeseautole," avaldab Greg Grace.

Incap Estonia juht toob välja, et Eestil on ka suurepärane logistiline asukoht Euroopa keskmes, mis võimaldab pakkuda siin teenust partneritele kõikjal mujal maailmas - nii toodetaksegi Incapi Kuressaare tehases 89% kogu toodangust väljaspoole Eestit.

Viimastel aastatel on Incap teinud investeeringuid erinevatesse valdkondadesse, et tööd veelgi efektiivsemaks muuta, näiteks saab tuua investeeringud tootmisesse, selle moderniseerimisse, töötajate koolitamisesse ja töökeskkonna paremaks muutmisesse.

Kui näiteks 2020. aasta alguses oli neil meeskonnas 88 töötajat, siis aasta lõpuks juba 100. Uute kõrgelt kvalifitseeritud töökohtade seas loodi Incap Estonias 2020. aastal tehnoloogiajuhi positsioon. Varasematel perioodidel lisandusid ka operatsioonide juhi, tootekontrolleri, hankejuhi ja tootmisprotsessi juhi positsioonid.

Viimase kolme aasta investeeringud Eestisse
AFS IT Services Estonia OÜ - 755 000 eurot


Incap Electronics Estonia OÜ - 2,3 miljonit eurot


Ensto Ensek - 4 miljonit eurot

Eesti üksus muutub järjest targemaks

AS Ensto Ensek on suurfirma Eesti üksus, mil on võtmeroll kogu kontsernis - pool kogu Ensto Grupi 250 miljoni eurosest käibest toodetakse Eestis ja grupi 1400 töötajast kolmandik töötab samuti Eestis.

Enstol täitub Eestis 30. tegevusaasta. Ettevõtte tegevjuht Kaarel Suuk sõnul on nende töökultuur, suurepärane kvaliteet ja soov areneda järjepidevalt kasvatanud Eesti üksuste väärtust kogu kontsernis.

„Meie töötajate pühendumus on toonud siia olulised investeeringud, nii on viimase kolme aasta jooksul koondunud Eestisse mitmed võtmetähtsusega tootmisharud, nagu elektriautode laadijate ja elektriradiaatorite tootmine, samuti on laiendatud silikooni survevalu tehnoloogial põhinevat spetsiifiliste külmkahanevate toodete tootmist. Just tänu meie heale meeskonnale oleme arenenud võtmetähtsusega tootmisüksuseks kontsernis. Keila tehas kannab ka kõrgeima kvaliteediga tehase auhinda kogu Ensto Grupis," toob Suuk välja.

Viimastel aastatel on tehtud mitme miljoni euro eest investeeringuid ning need on olnud suunatud automatiseeritud ja digitaliseeritud toomisprotsesside arendamisse ning selle raames on nad näiteks oluliselt arendatud unikaalset külmkahanevate toodete tehnoloogiat. Lisaks on nad panustanud töötajate väljaõppesse ja kõrgema kvalifikatsiooniga töökohtade loomisse ning investeerinud tehaste keskkonnasäästlikesse lahendustesse.

Viimaste aastate jooksul on Ensto Enseki poolse automatiseerimise ja digitaliseerimise raames tootmisesse lisandunud automaatliinid, tööstusrobotid ning digitaliseeritud on tootmisprotsesse, lisaks koliti Keila tehasesse mitmed uued tootmisharud. See tähendab, et paljud nende töötajad on läbinud ümberõppe ja asunud uuele kõrgema kvalifikatsiooniga töökohale.

„Lisaks oleme käesoleval aastal juurde loonud 60 töökohta Keila mõlemas tehases. Töökohtade juurde loomine ei ole aga eesmärk omaette, vaid need on tekkinud seoses ettevõtte kasvuga ja tootmise Eestisse konsolideerimisega. Investeeringutega tootmismahtude kasvamisse ka jätkame ning lähiaastal loome seoses sellega juurde veel 40 kõrgelt kvalifitseeritud töökohta," lubab Suuk.