Raha väljavõtmise avaldust on alates 1.augustist esitanud 10 313 inimest. Neist 5038 meest ja 5275 naist. Keskmiseks vanuseks on 38 eluaastat.

Avalduse esitanutest 7669 räägivad eesti keelt, 2575 vene keelt ja 69 inglise keelt.

Avaldusi saab esitada kuni novembrikuu lõpuni ja teises voorus avalduse esitanud inimestele tehakse väljamaksed 2022. aasta jaanuaris. Jaanuaris pensionifondidest väljamakstav summa sõltub veel ka tootlusest ja kogujate sissemaksetest.

Septembri jooksul laekus ligi 150 000 inimese pangakontole pensionikeskuselt ühtekokku miljard eurot. Inimeste kontodele jõudvad summad ei olnud suured. Keskmiselt koguti pensioniks 9000 eurot, üksnes kolmandikul väljavõtjatel õnnestus saada rohkem kui 10 000 eurot.