Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi digiarengu asekantslerile. Kuulutuses seisab, et asekantsler on Eesti digiühiskonna arengusuuna looja ja elluviimise vedaja, eeskätt digiriigi arengu, riikliku küberturvalisuse ja side alal. "Asekantsler on riigi IT-juht, kes suunab ja hoogustab digimuutusi ning seisab hea digiriigi korrashoiu eest. Tema sõnadel ja tegudel on kaalu nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil," seisis kuulutuses. Väljakutseteks nimetati digiteenuste ja nende juhtimise kvaliteedi tõstmist, riikliku küberturvalisuse kindlustamist ja näiteks sideühenduste üle-Eestilse hea kättesaadavuse arenguhüpet.

Sikkut avaldas oma sotsiaalmeedia postituses, et tuli viis aastat tagasi üheks ametiajaks, sest tema arvates on kiirelt muutuvas valdkonnas mõistlik juhtidel vahetuda piisavalt tihendalt.

Oma postituses sõnab ta, et e-Eesti järgmisse järku viimine on põnev proovikivi ja võimalus järgmisele juhile.

Riigikantselei palub esitada vajalikud dokumendid hiljemalt 20. oktoobril tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis.