„Keskmine vanaduspension kasvab 2023. aastaks eeldatavalt 654 euroni kuus, aga praegune pensione maksustav astmeline maksusüsteem sööks suure osa pensionite tõusust lihtsalt ära. Ettepaneku järgi taastame Eestis pensionite tulumaksuvabastuse selliselt, et keskmise pensioni ulatuses on kõikide pensioniealiste inimeste sissetulek tulumaksuvaba," selgitas eelnõu esitanud Keit Pentus-Rosimannus.

Rahandusministri sõnul kehtiks muudatus samal kujul ka töötavatele pensionäridele. Keskmise vanaduspensioni tõusuga samas tempos kasvab edaspidi ka maksuvaba sissetuleku suurus.

Hetkel rakendub pensionäridele üldine regresseeruv maksuvaba tulu, mis sissetuleku kasvades hakkab astmeliselt vähenema. Seetõttu on praegu tulumaksuga maksustatud 500 eurot ületav pension. 2023. aastal oleks üle 500 euro suurust pensioni saavaid ja tulumaksuga maksustatud pensionäre rohkem kui 200 000.

Alates 2023. aasta 1. jaanuarist saavad ettepaneku järgi vanaduspensioni ikka jõudnud inimesed kasutada maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses sõltumata tulude suurusest. Kui inimese pension ja kohustusliku kogumispensioni väljamaksed on sellest väiksemad, saab jääki kasutada muule tulule, näiteks palga puhul.

"Kui muudatus leiab toetust, on pensionärid esimene grupp, kes 2017. aastal kehtestatud astmelisest tulu maksustamisest Eestis uuesti vabaneb," lisas Keit Pentus-Rosimannus.

Õigus kasutada keskmise vanaduspensioni suurust maksuvaba tulu alates kalendriaasta 1. jaanuarist on inimestel, kes jõuavad pensioniikka kalendriaasta jooksul, ka siis kui nad on oma pensionile mineku edasi lükanud.

Keskmise vanaduspensioni suurus kehtestatakse maksustamisperioodiks vastava aasta riigieelarve seadusega ja see määratakse kalendriaastaks ehk 1. jaanuarist.

Lisaks vabastatakse eelnõu järgi tulumaksust kohustusliku ja täiendava kogumispensioni väljamaksed, mida tehakse isikule, kellele oli määratud puuduv töövõime vanaduspensioniea saabumisel.