Ettevõtte märgib oma majandusaasta aruandes, et olulised sündmused 2020. aastal olid seotud finantseerimise ja ehitusega. Välja on toodud ka koroonakriisi mõju. Eelmisel aastal oli ettevõtte käive 665 000 eurot ja kasum 1,3 miljonit eurot.

Ettevõttes töötas 2020. aasta lõpu seisuga lisaks ühele juhatuse liikmele kümme inimest.

Eelmise aasta 31. detsembri seisuga kuulus ettevõtte nõukogusse neli liiget: Ain Seppik, Lembit Lump, Raul Talts ning Urmas Niine. Ettevõtte juhatusse kuulub üks liige, kelleks on juhatuse esimees Rauno Teder. Perioodil mainovember oli ettevõttel kaks juhatuse liiget.

Aruandes seisab, et eelmise aasta lõpu seisuga ületasid Porto Franco lühiajalised kohustused käibevara pea 39 miljoni võrra, mis võib viidata olulisele ebakindlusele ettevõtte tegevuse jätkuvuse osas. Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital ettevõtte majandusraskusi 2021. aastal.

"Juhatuse hinnangul on ettevõtte finantspositsiooni, majanduskeskkonda ja äriplaani arvestades tagatud ettevõtte suutlikkus arendusprojekti jätkamiseks piisavas mahus täiendavat kapitali kaasata ja olemasolevaid laene pikendada või refinantseerida vastavalt vajadusele," seisis aruandes.

Samuti on välja toodud ka skandaal seoses rahastamisega. "Jaanuaris 2021 maksis Sihtasutus KredEx välja teise osa laenust (9,3 mln eurot). Bilansipäeva järel kolmandate isikute suhtes algatatud menetlused, mida on hakatud nimetama Porto Franco juhtumiks, ei oma tegelikult mingit juriidilist puutumust ettevõttega ja ei saa mõjutada otseselt ettevõtte tegevust ning selle jätkuvust. Küll aga mõjutab see arendustegevuse kiirust ning suhtlemist partneritega," seisab aruandes.

Kokku on ettevõttel laenukohustusi 99 462 000 eurot ehk pea 100 miljoni euro jagu.

Äripäeva rikaste TOP-is oli Rauno Teder 88. kohal ning tema vara väärtuseks hinnati 44,1 miljonit, Hillar Teder 146. kohal, vara väärtuseks 32,6 miljonit eurot.

Porto Franco korruptsiooniskandaal

Jaanuaris pidasid kapo töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

Tederit ja Korbi kahtlustati mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele.

Porto Franco OÜ on asutatud 2015. aasta veebruaris ning ettevõtte tegevuse eesmärgiks on Tallinna kesklinna, Admiraliteedi basseini, Kai tänava, Poordi tänava ning Laeva tänava vahelisele maa-alale multifunktsionaalse kinnisvaraprojekti arendamine ning peale selle valmimist kompleksi opereerimine eesmärgiga teenida ettevõtte omanikele ning investoritele pikaajalist dividenditulu.

Kompleksi esimene etapp valmis 2020. aastal ning järgmised etapid valmivad 2022. aastal.