OECD poolt väljatöötatav rahvusvaheline maksureform ei ole nende sõnul Eesti vaates kuidagi kasulik. Kaubanduskoda on seisukohal, et plaanitav tulumaksureform koos viimaste erisustega mõjutab negatiivselt tänast ettevõtete tulumaksusüsteemi ja seeläbi ka Eesti ettevõtluskeskkonda. Järgnevalt toob Ärileht välja nende kolm seisukohta: