Eesti Gaasi juhatuse liigse Raul Kotov selgitab, et rohegaas konkureerib turul nii vedelkütuse kui ka maagaasiga. "Sõltumata sellest, et rohegaas on kohalik toode, peab rohegaasi müügihind jälgima konkurentidega hinda," selgitas ta.

See tähendab, et kui konkurentide hind on madal, peab ka rohegaasi hind olema madal. Kui aga tõusevad teiste kütuste hinnad, siis tõuseb ka rohegaasi hind. "Selleks, et see nii toimiks, ostavad tanklaketid rohegaasi tootjatelt hinnaga, mis on seotud maagaasi börsihinnaga," lisas Kotov.

Kotovi sõnul saab võrdluseks võtta elektriturul toimuva, kus hind elektribörsil kujuneb sõltumata sellest, kas elekter on toodetud tuulest, päiksest või põlevkivist. "Kuigi ka elektri osas on mõned kliendi olnud rahulolematud, miks elekter kallineb, päike pole ju kallimaks läinud," sõnas ta.

Muidu saaks lihtsalt otsa

"Rohegaasi kohta tuleb veel öelda et rohegaasi tootmise sisendid on kallinenud, näiteks see sama eelminitud elekter," nentis Kotov ning lisas, et rohegaasi ei saaks eraldi müüa odavamalt, sest turu nõudlus on suurem kui tootmisvõimsused. "Kui tanklates oleks rohegaas maagaasist odavam, siis valiksid kõik rohegaasi ja sellest oleks puudus," selgitas ta.