Töötajate vaimse tervise hetkeseisu iseloomustab suur tööstressi osakaal - 71% töötajatest on viimaste kuude tundnud tööstressi. Pidev tööstress, millele tähelepanu ei pöörata, võib omakorda viia läbipõlemiseni, mis tekib vastusena pikalt kestnud ebasoodsatele töötingimustele. Uuringust selgus, et 63% vastanutest on oma tööelu jooksul läbipõlemist kogenud.

Töötajate vaimne tervis on aastaga halvenenud: hetkel on vaimse tervise häired diagnoositud 19% töötajatest, 2020. aastal olid vaimsed häired 14% töötajatest. Suur osa inimestest, kellel on vaimsed probleemid, ei julge sellest oma tööandjatega rääkida - ainult kolmandik on oma tööandjat vaimse tervise häiretest teavitanud.

“On murettekitav, et tööstressi osakaal on niivõrd suur ning inimesed ei julge muredest tööandjatega rääkida. Pean oluliseks luua selline töökeskkond, kus inimesed julgeksid oma probleemidest rääkida. Samuti jääb tööandjate südametunnistusele veendumine, et töötajate koormus poleks liiga suur ja tervistkahjustav,” räägib CV-Online’i turundusspetsialist Gertrud Sild.

Tööst tulenev stress mõjutab negatiivselt töötajate suhteid sõprade ja perega ning on põhjustanud ebatervislikke käitumismustreid või harjumusi nagu nt alkoholi tarbimine, regulaarne nutmine või emotsioonide väljaelamine pereliikmete ja sõprade peale. 14% töötajatest puudub töölt tööst tingitud stressi tõttu.

Tööandjate pakutavatest hüvedest on aastaga enim suurenenud paindliku tööaja planeerimise võimalus (2020 - 26%; 2021 - 45%). Samuti on suurenenud tervist toetavate hüvede võimalus (2020 - 33%; 2021 - 38%) ning coaching ja/või psühholoogiline tugi spetsialistilt (2020 - 8%; 2021- 11%). Aastaga on vähenenud töötajate võimalused enesearenguks ja koolitusteks (2020 - 43%; 2021- 39%).