Olen aidanud tööandjatel leida uusi töötajaid ning teinud seeläbi koostööd paljude Eesti personalijuhtide ja värbajatega. Tänu neile teadmistele ja CV.ee loodud regulaarsetele tööturu uuringutele on mul väga hea ülevaade tööturul toimuvast ning tean täpselt, milliseid kandidaate tööandjad otsivad ja kuidas olla uue töökoha otsimisel edukas.
Karla Oder

Viimasest CV.ee uuringust selgus, et lähikuudel plaanitakse enim uusi töötajaid värvata spetsialisti ametikohale (62%). Samuti on puudus oskustöölistest (39% tööandjatest) tootmise ja logistika valdkonnas ning ehitussektoris.

Uuringust selgus, et 72% tööandjatest peab värbamist keeruliseks ja pea pooltes ettevõtetes on puudu ka selleks vajalik personal. Samas on aktiivselt tööd otsimas 34% vastanutest ja omakorda 47% on valmis hea pakkumise korral töökohta vahetama.

Otsekohesus viib võidule

Ära karda rääkida palgast ja boonustest – tööandjad ja värbajad räägivad sellest julgesti, kui tegemist on läbimõeldud ning läbipaistva süsteemiga. Tavaliselt keerutavad vaid ettevõtted, kellel on midagi varjata.

Korrasta oma CV ja tee see nähtavaks. Näiteks tööportaali andmebaasidest leiavad potentsiaalsed tööandjad sind ise üles.

Varasematest uuringutest on selgunud, et tööandjad vaatavad esimesena eluloo sisu ja vastavust ametikohale ning alles seejärel disaini. 56% vastajatest nõustub, et kandidaadid peaksid oma CV-d kohandama enne igat kandideerimist.

Mida hinnatakse kandidaadi CV puhul?

Esimesena hinnatakse kandidaadi sobivust töökuulutuse nõudmistega, millele järgnevad:

  • CV korrektsus (puuduvad kirjavead);
  • ülesehitus/struktureeritus;
  • lisatud oskused ja arvutiprogrammide kasutamise oskus;
  • keeleoskus;
  • lisainformatsioon.

Kandidaatidele annab teiste kandidaatide ees konkurentsieelise eelkõige varasem kogemus (85%), seotus valdkonnaga (81%) ja haridustase (42%). Kolmandik vastajatest pidas oluliseks veel keeleoskust ja 24% kandidaadi tööstaaži.

Ole pakkumistega esimesena kursis – telli tööpakkumiste teavitus oma e-posti aadressile või sirvi tööpakkumisi kord päevas. Kuigi kiirus pole kandideerimisel oluline, siis värskete tööpakkumistega kursis olles saad juba aegsasti võrdlusmomendi tööturul toimuvast ja sul on parem ülevaade pakutavatest ametikohtadest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid