"See on vajalik, kuna põllumajandussaaduste hinnad on kasvanud kiiremini kui piima ja sealiha kokkuostuhinnad. Sektorite kasumlikkus on pöördumas negatiivseks, mis kahjuks pole jätkusuutlik," leidis valitsus.

Toetust on võimalik anda maksimaalselt 250 000 eurot ettevõtja kohta (juhul kui riigiabi/vähese tähtsusega abi limiidid on vabad). Toetust hakkab välja maksma PRIA.

Lähiajal valmistame koostöös maaeluministeeriumiga ette vastava meetme määruse, kus on toodud ka täpsemad taotlemise tingimused. "Loodetavasti õnnestub toetuseid välja maksma hakata juba sel aastal. Meil seisab ees küll riigiabi menetlus, kuna toetust on plaanis anda ka vähese tähtsusega abina ning toetuse maksmiseks on vajalik taotleda Euroopa Komisjonilt riigiabi luba," lisas Aab.

Valitsus toetas piima- ja seakasvatust ka COVID-19 esimese laine ajal. 2020. aasta keerulise olukorra leevenduseks maksti juunis 2021 seakasvatusse erakorralise toetusena emistele ja nuumsigadele 3,67 mln eurot. Piimahinna suure languse kompenseerimiseks maksti piimatootjatele 4,3 mln eurot erakorralist toetust (maksti välja tänavu juunis), mis kompenseeris maist kuni detsembrini võrdluses varasema 12 kuuga turult saadava tulu vähenemisest (~7,8 mln eurot) ca 55%.

Eestimaa talupidajate keskliidu tegevjuht Kerli Ats leiab, et toetust vajab mitte osa, vaid kogu põllumajandus

"Põllumajanduse erakorraline toetamine 5,5 miljoniga on kindlasti õige otsus, aga täiesti arusaamatu on, miks on otsustatud toetada vaid piima- ja sealihasektoreid, mitte kogu Eesti põllumajandust," küsib Ats. Ta lisab, et liit on nõus, et piima- ja lihasektorid on kasvavate kulude tõttu sattunud keerulisse olukorda ning vajavad toetust.

"Kuid tootmiseks vajalike sisendite hinnad on suures mahus kasvanud kõikides toidutootmise sektorites ning kahe sektori selline eelistamine ei ole meie hinnangul õiglane ega põhjendatud," kirjeldas ta. Talupidajate keskliit palub ministeeriumil analüüsida kujunenud olukorda ja toetada kõiki Eesti põllumajandussektoreid, kes kannatavad tulupuudujääkide all kallinenud sisendite hindade pärast.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid