Müügitulu aitas kasvatada leebematest koroonapiirangutest tingitud äriklientide suurem veetarbimine ning ehitusteenuste tulu suurenemine. Müügitulu suuruseks oli 13,61 miljonit eurot ning puhaskasum 5,34 miljonit eurot.

Põhitegevuspiirkonna eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu jäi samale tasemele, ulatudes 5,10 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud teenustest saadud tulu suurenes 3,0% võrra 3,83 miljoni euroni, mis tulenes veeteenuste tarbimise kasvust 0,11 miljoni euro võrra. Pandeemiaga seotud piirangute mõningane leevendamine võimaldas hotellidel ja spaadel ning meelelahutusasutustel avaneda juunis ning kontorites töötas rohkem inimesi, ütles Tallinna Vesi.

Ettevõtte 2021. aasta kolmanda kvartali brutokasum oli 5,36 miljonit eurot, mis on 0,44 miljoni euro võrra väiksem tänu suurematele müüdud toodete ja teenuste kulule. Ettevõtte ärikasum oli 5,50 miljonit eurot, mis on 0,26 miljonit eurot madalam kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutas samuti eelkõige müüdud toodete ja teenuste kulu tõus.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta kolmandas kvartalis 5,34 miljonit eurot, mis on 0,30 miljoni võrra väiksem kui 2020. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt ärikasumi langusest, mida täiendasid madalamad intressikulud.

Tütarettevõte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga kolmandas kvartalis tänu 2020. aasta ja ka 2021. aasta esimese üheksa kuu jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustike ja tee-ehituse projektidele Tallinnas ja selle lähiümbruses. Ehitusteenuste müügitulu oli kolmandas kvartalis 2,23 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 30,5%-list kasvu.

AS Tallinna Vesi sihiks on jaotada aktsionäridele dividende 50%-80% ettevõtte aastakasumist igal aastal.