Eksport on EASi ja tegelikult kogu riigi ja majanduse seisukohast võtmeküsimus (moodustab see ju 80% sisemajanduse kogutoodangust) ning avalik arutelu ja tagasiside on sel teemal väga vajalik. Just ettevõtete tagasiside ja vajadused on ka üks peamisi kriteeriume, mille järgi EAS oma tegevusi planeerib. Kusjuures tagasiside korjamise ja küsimisega tegeleme me süstemaatiliselt - näiteks küsime tagasisidet kõikidelt messidel ühisstendil osalenud ettevõtetelt, kohtume regulaarselt erialaliitudega, et panna paika pikem strateegiline vaade jpm.

Mis puudutab veel lähiturge nagu Läti, siis seda võib vaadata ka kui laiendatud koduturgu ning oma strateegiast lähtuvalt on EASi eesmärk ka ekspordi sihtriikide laiendamine ja ambitsioonikatele Eesti ettevõtetele uute võimaluste loomine. See tähendab - avada keerulisi, kuid suure potentsiaaliga turge, et maandada riske ja kasvatada tulu.

Ka käesoleva koroona tingimustes on näha, et munade erinevatesse korvidesse paigutamine tagab väliskaubanduses parema stabiilsuse. Hea on näha, et see strateegia toob ka vilju ja meie ettevõtted tegutsevad aina globaalsemalt. Eesti eksport väljapoole Euroopa Liitu kasvab kiiremini kui Eesti eksport ühendusse kuuluvatesse riikidesse. USA liigub meie ekspordi sihtriikide tabelis aina kõrgemale ning viimase aastaga on näiteks Eesti eksport Aasiasse kasvanud üle 40 protsendi.

Olgu ka rõhutatud, et lähiriigid ei ole siiski kuidagi meie ekspordikaardilt puudu või alaesindatud. Tugi ettevõtetele on süsteemne - näiteks on meil kõikides Skandinaavia riikides on ekspordinõunikud kohapeal ning Soomes, Rootsis ja Saksamaal on just ettevõtete suure huvi tõttu neid kaks. Ühisstende korraldame ka Soomes ja Rootsis ning meie kõige põhjalikum ekspordiprogramm „Süsteemne eksport" hõlmab muuhulgas ka Soome ja Rootsi turge.

Loomulikult on ettevõtete vajadused erinevad ning seetõttu on oluline ka paindlikkus. Selleks on meil eraldi olnud messitoetus ja praegu avatud rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenus, mille abil saavad ettevõtted tuua endale sisse uusi teadmisi ja oskusi. Eksperdid võivad aidata näiteks koostada turule sisenemise strateegiat, nõustada sihtturul vajalike sertifikaatide või standardite alal, teha turunõuetele vastavat tootearendust või nõustada muudel ekspordi teemadel. Sihtriigid ei ole selles teenuses kuidagi piiratud, maailm on valla.

Eksporti edendades oleme kogu pandeemia vältel näinud, kui olulised on oma inimesed turul kohapeal, kohapealset äri, inimesi ja olusid tundvad inimesed ehk meie ekspordinõunikud. Nende roll on ka messide ja visiitide puhul oluline, kui messitiim korraldab riikliku ühisstendi, kus Eesti ettevõtted saavad koos suuremal ja silmatorkavamal messipinnal ärisuhteid arendada, siis ekspordinõunikud toovad sinna kõrvale ka reaalsed ärikohtumised just meie ettevõtete jaoks sobivate potentsiaalsete partneritega.

Täname Taavi Seppa, kes kiidab meie tegevusi tootearenduse, innovatsiooni ja digitaliseerimise toetamisel. See on ekspordi teine pool - me ekspordime liiga lihtsaid tooteid. Eesti on oma arengutasemel jõudnud faasi, kus lihtsama tootearendusega enam pikalt ei purjeta, sest palgakulu sööb ära suurema osa kasumist. Vaja on ette võtta keerulisem teadmusmahukas tootearendus.

Nii tootearenduse kui ekspordi teemadel soovitame igal juhul meiega ühendust võtta ja leiame koostöös parimad võimalused.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid