Väärtegu lõpetati, kuna Swedbank AS asus vabatahtlikult ja kiiresti hüvitama kahju klientidele, kes said LHV Groupi märkimisõiguseid osta ilma asjakohasuse küsimustikku täitmata.

Swedbank oli pankadest ainus, kes otsustas klientidele märkimisõigustega seotud kahjud hüvitada ning antud väärteomenetluse lõpetamine aitab otsuse tagamaid selgitada.

Investorite õiguste kaitsmiseks on oluline koguda klientidelt teavet, mis võimaldab investeerimisteenuse pakkujal teha kindlaks, kas väärtpaber on kliendi jaoks sobiv. Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul kahjustab sellise kohustuse rikkumine oluliselt investorite huvisid. Kuid arvestades seda, et Swedbank AS asus hüvitama klientidele tekkinud kahju ja pank on astunud samme vältimaks samalaadsete rikkumiste kordumist, siis on Tammeri hinnangul eelduslikult tulevikus investorite huvide kaitse paremini tagatud ja pole põhjust väärteomenetlusega jätkata.

Swedbank ei rakendanud aga 15.–20. septembril 2021 LHV Group märkimisõigustega kauplemisel investorite kaitseks väärtpaberi asjakohasuse hindamise kohustust. Lisaks sellele, et pank asus koheselt klientidele tekkinud kahjusid hüvitama, omas väärteomenetluse lõpetamise puhul tähtsust seegi, et pank mõistis eksimust ning oli Finantsinspektsiooniga suheldes koostööaldis.

Oktoobri alguses teatas Swedbank, et kompenseerib enda klientidele ostud, mis tekkisid LHV märkimisõiguste valesti kasutamisest, kahjumiga müümisest või valesti ostmisest. Pank hindas, et oleksid pidanud märkimisõigustega kauplemise esimestel päevadel oma kliente keerulise väärtpaberi lisandumisest börsile paremini hoiatama.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid