Veebirakendus on kättesaadav siit: vaktsineerituse andmestik.

Näiteks nähakse 80% täisealiste elanike vaktsineerituse taseme saavutamisel omavalitsusele ette 10 eurot iga vaktsineeritud elaniku kohta.

„Kahjuks ei näita kriis olulisi leevenemise märke ning jätkuvalt on vajalik kõigi, nii riigi, omavalitsuste kui ka elanike panust koroonakriisi leevendamisse," nentis riigihalduse minister Jaak Aab.

„Iga täiendav vaktsineeritu suurendab ühiskonna turvalisust ning aitab meil naasta tavapärasema elukorralduse juurde. Oleme omavalitsustele saatnud ideid vaktsineerimise korraldamise edendamiseks ja täname neid senise tegevuse eest kriisisituatsioonis. Loodame meie linnade ja valdade motivatsioonile selle võitlusega jätkata."

Omavalitsuste tarbeks on riik välja töötanud erinevaid toetusi, mis on vaktsineerituse suurendamise kavandamisel abiks. „Iga omavalitsus, kelle täiskasvanutest saab 80% täisvaktsineeritud, saab riigilt toetust 10 eurot iga täisvaktsineeritud isiku kohta.

Kui 80% täis ei tule, saab ka vaktsineerituse 10 protsendipunkti suurendamisel omavalitsus ikkagi 5 eurot iga täisvaktsineeritud isiku pealt," selgitas Jaak Aab. "Aluseks võetakse siin 1. oktoobri seis ja tulemusi vaadatakse detsembri keskel."

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liiviku sõnul on vaktsineerituse tase omavalitsuste lõikes täna erinev. Ministeeriumil on valminud veebirakendus, kust saab linnade ja valdade vaktsineerituse taset eri kuupäevade seisuga vaadata.
„On oluline, et vastav info oleks kättesaadav ja lihtsasti jälgitav. Omavalitsused saavad seda omakorda vaktsineerimistegevuste kavandamisel kasutada," märkis Liivik.

Riik hüvitab jätkuvalt omavalitsustele aasta lõpuni ka vaktsineerimise korralduslikud kulud väljaminekud, mis on seotud näiteks tööjõu, ruumide, transpordi, teavitusega vms.
Omavalitsused on koroonaviiruse leviku tõkestamisel olnud riigile seni headeks partneriteks. Mitmel pool on koostöös kohapealsete hoolekande-, tervishoiu-, haridus- ja kultuuriasutuste ning ka ettevõtjatega loodud piirkonna inimestele vaktsineerimiseks igakülgsed võimalused nõustamise, transpordi, sotsiaalabi, koduvisiitide jm näol.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid