Nagu ka mujal Euroopas, on Eesti pangakaartidega tehtud pettuste arv suurenenud. Siiski on meie pankade välja antud pangakaartidega pettuseid võrreldes muu Euroopaga väga vähe koguni viis korda vähem kui Euroopa riikides keskmiselt.

E-ostleja saab ise pettuste vähendamisele kaasa aidata, kui ta täidab tavapäraseid hoolsusnõudeid: ei jaga oma kaardiandmeid telefoni või e-kirja teel mitte ühelegi küsijale ning veendub enne ostu sooritamist ja kaardiandmete sisestamist, et kaupa pakkuv e-pood on ka tegelikult olemas ja tema taust laitmatu.

Kaardipettustest kirjutab lähemalt Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna ekspert Airi Uiboaid. Loe lähemalt kekspanga blogist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid