Kui 2020. aasta veebruaris kaugõestamine käivitati, oli esialgu tegemist pilootprojektiga, et katsetada, kas selline võimalus videosilla teel ja digitaalselt notariaalseid toiminguid sooritada on üldse praktikas reaalne ja turvaline lahendus. Esimesed katsetused osutusid aga igati edukaks ja kiiresti leviva viiruse tõttu otsustati projektiga kiiremini edasi minna, et tagada inimestele ligipääs notariteenustele ka pandeemia tingimustes. Nüüd, olles läbi teinud juba mitu viiruselainet, saab kinnitada, et suuresti tänu kaugtõestamisele on vähemalt notariaalsetele toimingutele inimeste ligipääs alati säilinud. Kokku on praeguseks tehtud üle 30 000 kaugtõestamise.

Kaugtõestamine tuli kahtlemata hädavajalikul ajal, sest oleme püüdnud aktiivsetel viirusperioodidel vähendada inimestevahelisi kontakte. Seetõttu on saanud paljud inimesed, eriti riskirühmade esindajad, sooritada tehingud oma kodustest tingimustest või näiteks maakodust, ilma et oleks selleks tarvis linna notaribüroosse sõita. Nii säästab aega ja raha. Veelgi enam on kaugtõestamine olnud asendamatu lahendus nendele inimestele, kes soovivad toiminguid teha välismaalt. Nagu teame, siis koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu on reisimine hooti olnud äärmiselt keeruline, kulukas ja ajamahukas ettevõtmine. Kaugtõestamise abil on aga tehingud siiski toimunud vaatamata sellele, kas tehinguosaline asub Rootsis, USA-s või näiteks Singapuris.

Eriti esimestel kuudel esines kaugtõestamistes mingil määral tõrkeid. Kaugtõestamise süsteem on töökindel ja turvaline, kuid see võib osutuda pisut keeruliseks inimese jaoks, kes ehk nii sageli digiteenustega kokku ei puutu. Just seetõttu lisandus kaugtõestamisele ka testkeskkond, kus tehingus osaleja saab juba enne tehingut testida, kas tema arvutis kõik vajalikud süsteemid toimivad.

Aja jooksul sai aga selgeks, et tarvis on pakkuda ka lahendust olukorras, kus osa inimesi osaleb tehingus, viibides füüsiliselt notaribüroos kohapeal, kuid teised distantsilt kaugtõestamise teel. Seega saigi käivitatud hübriidtõestamine, kus on võimalik sooritada näiteks kinnisvaratehingut nõnda, et müüja osaleb tehingus notaribüroost, kuid ostja võib tehingus osaleda, viibides samal ajal näiteks töölähetuses. Või on näiteks võimalik välismaal elaval eestlasel müüa oma siin asuv korter või kinnistu, ilma et ta selleks eraldi Eestisse peaks reisima.

Oluline on meeles pidada, et kaug- ja hübriidtõestamine on siiski kõigest võimalus, mida paljud notaribürood pakuvad. Soovi ja eelistuse korral on inimesel alati õigus ja võimalus tehingud teha notaribüroos kohapeal, nagu seda varem on tehtud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid