Sarnaselt sügisega oli väljastatud laenude arv suur ka detsembris. Keskmine väljastatud laenusumma oli detsembris eelnevate kuudega võrreldes taas suurem, peegeldades hindade kasvu kinnisvaraturul. Samas tuleb arvestada, et majapidamiste võlakoormuse suurenemisega kasvab nende haavatavus laenuteenindamisel.

Ehkki uute väljastatud eluasemelaenude maht oli detsembris erakordselt suur, peegeldab see ka varem sõlmitud lepingute väljamakseid. Uute sõlmitud laenulepingute summa jäi varasemate aastatega sarnaselt detsembris tagasihoidlikumaks. Ettevaates võib aga majapidamiste laenuvõtmist vähendada sügisest kiirenenud üldine hinnatõus ja majanduskeskkonnas taas suurenenud ebakindlus.

Eluasemelaenude keskmine aastane intressimäär langes aasta lõpus rekordmadalale. Uute tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär oli detsembris 1,96%. Aasta tagasi samal ajal oli see 2,2%. Majapidamiste jaoks tähendab madalam intressimäär väiksemaid laenuteenindamiskulusid. Teisalt sisaldab tänane keskmine intressimäär peamiselt vaid pankade riskimarginaali ning arvestada tuleks ka intressimäära võimaliku tõusuga tulevikus.

Lugu koos graafikutega on võimalik lugeda Eesti panga kodulehel.