Ametil on alust arvata, et kaupleja suhtes pretensioone omavate tarbijate arv on tunduvalt suurem. Pöördumiste kohaselt ei tarni Aleger Mööbel OÜ tarbijatele kaupa, ei tagasta õigeaegselt raha, ei vasta tarbijate kirjadele ega lahenda tarbijate kaebusi.

Kuna Aleger Mööbel OÜ jättis rahuldamata viis kaebust, alustas TTJA 18.01.2022 järelevalvemenetluse, mille käigus andis Aleger Mööbel OÜ-le võimaluse selgituste andmiseks ning eksitavate kauplemisvõtete kasutamise lõpetamiseks. Ühtlasi on kaupleja kantud ameti ja tarbijavaidluste komisjoni veebilehel avaldatud komisjoni otsuseid mittejärginud kauplejate nimekirja.

TTJA määras vastuse esitamise tähtpäevaks 26.01.2022, kuid määratud tähtpäevaks Aleger Mööbel OÜ omapoolseid selgitusi või vastuväiteid ei esitanud.

Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördunud tarbijad on teinud tellimusi nii füüsilistes kauplustes, kaupleja veebilehel kui ka sotsiaalmeedias Facebooki lehe Aleger Mööbel kaudu. Inimestel, kes pole mööblikauplejalt Aleger Mööbel OÜ tellitud kaupa kätte saanud ning kellele pole kauba eest tasutud raha tagastatud, on võimalik enda õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole. Tarbijavaidluste komisjoni otsused on Aleger Mööbel OÜ jätnud täitmata, mistõttu ei anna komisjonile avalduste esitamine tulemust.

TTJA soovitab tarbijatel enne sotsiaalmeedia kaudu või e-poest tellimuste esitamist võtta ühendust kauplejaga ja uurida, kas soovitud kaup on saadaval ning milline on reaalne tarneaeg. Kui kaupleja ei ole lubatud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul.

Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada. Kui tarbija on aga kauba kätte saanud, ent sellel on ilmnenud puudused, peab kaupleja need üle vaatama ja kõrvaldama (parandamise või asendamise näol) mõistliku aja jooksul ning andma tarbijale infot, millal saab probleem lahendatud.

Enne ostu sooritamist soovitab TTJA üldiselt kindlasti tutvuda ka ettevõtja kohta käiva infoga majandustegevuse registris (https://mtr.mkm.ee/), sh kas on pooleli mõni järelevalve menetlus, kas on kehtiv ettekirjutus jne. Kõigile tarbijatele paneb amet südamele arvestada eelpool nimetatud riskide ning potentsiaalsete probleemidega ja vältida ettevõttelt Aleger Mööbel OÜ tellimuste tegemist ning kauplejale ettemaksu teostamist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid