Seni jäid mitmed ettevõtted konkurentsist kõrvale, vahendab Postimees Online EU Observeri uudist.

Kauplused ei pea tulevikus enam sisse ostma Coca-Cola vähempopulaarseid tooteid nagu Sprite või Vanilla Coke ja tohivad müüa ka näiteks ainult Fantat.

Euroopa Komisjoni konkurentsivoliniku Mario Monti sõnul peab tarbijal olema võimalus valida tooteid oma maitse ja hinnaklassi järgi, Coca-Cola kui ainuvõimaliku esitlemine poes ei ole õige.

Kui Coca-Cola rikub monopolivastast lepingut, on Euroopa Komisjoni konkurentsiametil õigus esitada trahvinõue.