O3 Grupi juhatuse liige
Miks sihtotsingul on oluline kaasata VVT eksperti?

Sõltub otsingust, aga meie unikaalsust arvestades saime juba alguses aru, et tegevjuhi leidmiseks vajame välist abi. Juhul kui endal puuduvad sidemed ja kanalid otsitava kogemuse ja kvalifikatsiooniga töötaja värbamiseks, on sihtotsingul selge eelis.

O3 on Eesti üks suurimaid hoonete tehnosüsteemide ja tehnosüsteemide välisvõrkude komplektse projekteerimisega tegelevaid ettevõtteid. Meil on piisav ülevaade inimestest, kes tegutsevad meiega samas valdkonnas ning oleme suuresti turul toimuvaga kursis.

Pidasime veidi nõu ja uurisime sarnase kogemusega partneritelt ning konkurentidelt tegevjuhi värbamise kohta. Kui jätta välja ettevõtted, mille asutajad või omanikud ise juhtimisest loobuda ei plaani või sellest loobumist õigeks ei pea, siis paljudel juhtudel on meie valdkonnas ka tegevjuhtide liikumine paratamatult seotud varasema kontakti või tööalase kokkupuutega. Seetõttu tegime teadliku otsuse, et otsime juhti ka kaugemalt kui ehitussektorist.

Mis on sihtotsingu eelised lihtsa töökuulutuse ees?

Julgen arvata, et professionaalsel tasemel sihtotsing ei ole paljude ettevõtete põhitegevus või ei ole alla teatud inimeste hulga selle funktsiooni ettevõttesisene ülalpidamine mõistlik. Teisisõnu, kiiresti kokku klopsitud omajõuline otsing võib osutuda kokkuvõttes aja-, energia- ja rahakulukamaks. Ajafaktorit ei tasu alahinnata, sest ebaõnnestunud sihtotsing tähendab kuude-, kui mitte kvartalitepikkust perioodi.

Juhtivpersonali puhul tuleks arvestada ka konkurentsi piiravate nõuetega, mis teeb inimese liikumise ühest kohast teise ajaliselt veel pikemaks. Lisaks ei garanteeri eksperdi toel läbi viidud otsing sobiva kandidaadi värbamist.

Eks igaüks hindab oma riske isemoodi, aga liites kokku nii enda kui ka professionaali abiga läbi viidud ebaõnnestunud sihtotsingud, võib ajaliselt olla möödas üle poole aasta, kui mitte rohkem. Selle ajaga jõuab muutuda nii üldine turuseis kui ka parimate kandidaatide saadavus.

Kas on kogemusi teiste sihtotsinguteenuse pakkujatega?

Varasem juhtivpersonali otsingu kogemus meil puudus. Suhtlesime kolme tunnustatud ettevõttega, kelle vahel ei olnud üldse lihtne valida.

Kuna värbamisteenuse ajal oli COVID-pandeemia, siis toimusid vestlused veebi vahendusel. Sellegipoolest tekkis esimese potentsiaalse partneriga suheldes teatud ebakindlus, sest otsingu läbiviimise eest vastutaja viis vestlust läbi mitme tuhande kilomeetri kauguselt.

Seevastu teine ettevõte serveeris kogu teenust mõneti liiga enesekindlalt, jättes mulje, et neil on kõik juba teada, nad on nii O3-ga kui ka turul toimuvaga väga hästi kursis.

Kolmanda võimaliku partneri esindajaga saime veebikoosoleku lõpuks hästi jutule, nii et ta lobises kogemata välja, et neil polegi tegelikult aega meiega tegeleda, juhul kui O3 peaks neid valima.

Tegevjuhi sihtotsingu partneriks osutus VVT, kuna tegu on oma ala professionaalidega, kes tekitasid meis usalduse.

Kirjeldage palun oma kogemust sihtotsingu protsessist ja tulemustest.

Kui eespool juba COVID-it mainisin, siis O3 tööviljakus uues intensiivsemas digitaalses töökeskkonnas ei kannatanud. Seetõttu oli meile mugav ka sihtotsing enne vestlusele tulevaid kandidaate ja finaali läbi viia digitaalses vormis.

Vastavalt meie otsusele saada laua taha inimesed ka väljastpoolt ehitussektorit, olid finaalis esindatud nii arhitekt, ehitusinsener, majandus- ja finantsspetsialist, turundusekspert kui ka IT- ja militaartaustaga professionaalid.

Seda ei saa pidada otseselt ebaõnnestumiseks, aga lootsime suuremat huvi IT-taustaga inimeste seas. Välja tasub tuua ka vähene naissoo esindajate huvi.

Milline oli teie vaatest eduelamus/väärtus VVT sihtotsija kaasamisel?

Meie laua taha vestlema jõudnud kandidaadid olid kõik kõrgel tasemel. O3 jutule saabunud finalistid tulid enamjaolt mitu korda suuremate käivete ja töötajate arvuga ettevõtetest.

Olukorras, kus üks häda ajab turul teist taga, alustas VVT sihtotsingu abil valitud juht Märt Pärna tööd sisuliselt pooleliolevas koroona-, palga- ja tööjõupuuduse kriisis, millele tänaseks on lisandunud sõjategevusega Ukrainas seonduvad küsitavused. Märdi juhtimisel oleme suutnud tagada muutlikes tingimustes inseneridele vastava töötasu, grupi finantspoliitika on hoitud ja sel aastal enam suuri töid kahjuks juurde võtta ei mahu.

Varasemad juhid ei jää kindlasti loorberitele puhkama, sest meil on pooleli mitu erinevat ettevõttesisest arendust.

Samas ei ole O3 kaasa läinud iga turusisese või -välise algatusega. Seevastu näiteks turul järjest populaarsemaks muutuv projekteerimistarkvara Revit oli meil kasutusel algusest peale, tänaseks pea kümme aastat tagasi. Kuidas O3 ehitussektori multikriisis teistest innovaatilisusega veelgi ettepoole liigub, saate teada mõne aja pärast.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid