Mobiilside kolmandat põlvkonda ehk 3G-tehnoloogiat saab kasutada nii kõneside kui mobiilse interneti edastamiseks, kuid täna liigub enamik mobiilsest andmesidest juba 4G- ja 5G-võrkudes. Sellest tulenevalt võttiski Telia vastu otsuse sulgeda 2023. aasta lõpuks oma 3G-võrk.

„Mobiilsideturu sellised trendid on pöördumatud ning oleme jõudnud turu arengus etappi, kus valdav osa meie kliente eelistab kasutada uuemaid ja võimekamaid tehnoloogiaid. Seetõttu oleme seadnud eesmärgiks sulgeda Telia 3G-võrk 2023. aasta jooksul,“ sõnad Telia tehnoloogiajuht Andre Visse.

Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel on ettevõte otsustanud sulgeda 3G kõigis Balti- ja Põhjamaades „Telia Norra oli esimene, kes oma 3G-võrgu kinni pani ning käesoleva aasta jooksul teeb seda ka Telia Leedu, kes on osades Leedu piirkondades 3G-võrgu juba sulgenud," sõnas ta.

Visse sõnul annab 3G-võrkude sulgemine neile võimaluse võtta kasutusele vabanenud sagedusvahemikud uute ja oluliselt efektiivsemate 4G- ja 5G-tehnoloogiate jaoks. "Sagedusressurssi tuleb vaadelda kui loodusvara, millega tuleb säästlikult ümber käia ning seetõttu on sageduse taaskasutus jätkusuutlikkuse aspektist ülioluline,“ lisas Visse.

Kuidas saab Telia klient 3G-võrgu sulgemiseks valmistuda?

Kõige rahulikuma südamega saavad 3G-võrgu sulgemisse suhtuda need kliendid, kes juba kasutavad 4G kõneside võimekusega telefone. Nemad 3G-võrgu sulgemist ei taju.

Otsesemalt puudutab 3G-võrgu sulgemine neid inimesi, kelle kasutuses on vaid 2G/3G võrkudes toimivad mobiiltelefonid. Halvimal juhul võib see kliendile tähendada, et peale 3G-võrgu sulgemist ta oma senist telefoni kasutada ei saa. Sellise olukorra vältimiseks soovitab Telia juba aegsasti kasutusele võtta 4G toega telefon. Samuti soovitab Telia üle vaadata 3G-võrgus mobiilset andmesidet kasutavad seadmed (nt vanad netipulgad, mis 4G-d ei toeta) ning mõelda nende väljavahetamise peale.