Ehkki koroona- ja energiakriisidega tõusid nii töömaht kui ressursivajadus, oli teenistujate kasv mõõdukas, tuues riigiasutustesse ja omavalitsustesse kokku juurde 53 inimest.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul vajavad kodanikud keerulistel aegadel kõige rohkem oma riigi abi ja määrava panuse annavad siin avalikud teenistujad. „Kriisides lasub esmane koormus just olemasoleval riigipersonalil. See tähendab neile täiendavaid ülesandeid, ületunde ja nii mõneski teemas ümberõpet," märkis minister. „Samas tuleb märkida, et teenistujate arv eelmisel aastal küll kasvas, aga püsib täna kogu töötajaskonna arvestuses 3% juures," lisas Aab.

Eesti tööealisest elanikkonnast, vanuses 15–74 eluaastat, töötas 2021. aastal avalikus teenistuses 28 424 teenistujat (2,9%). Neist 22 922 olid ametis riigi- ja 5502 omavalitsusasutustes. Aastaga suurenes kogunäit 53 võrra: riigi ametiasutustesse tuli juurde 88 teenistujat ja omavalitsustest jäi vähemaks 34 teenistujat. Suurima kasvunäitaja tõid eriteenistujad (21 inimest), kes moodustavad avalikust teenistusest 37% (10 437 teenistujat).

2021. aastal oli avaliku teenistuse keskmine bruto kuupalk 1851 eurot kuus. „Mõnes valitsusasutuses palk natuke kasvas, peamiselt ametites ja inspektsioonides," nimetas rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Ülle Harak. „Samas jäi aga eelmise aasta riigiasutuste põhipalk keskmisest üldturu näitajast siiski 14% maha ning võrreldes üle-eelmise aastaga on palga mahajäämus suurenenud," nentis Harak. „Kõige väiksemad palgakasvu näidud on täna siseturvalisuse asutustes ja kaitseväes – 1,4%," tõi ta välja.

Aruandest nähtub, et teenistujate vanuseline, sooline ja hariduslik koosseis on läbi aastate püsinud suhteliselt stabiilne. Avalike teenistujate keskmine vanus on 43,8 aastat ja naisi on veidi rohkem kui mehi. Kõrgharidusega töötajad moodustavad teenistujatest 63%.

Avaldatud aastaraamat annab hetkel ülevaate riigi ja omavalitsuste asutuste teenistujatest, sügisel täieneb aruanne kogu avaliku sektori näitajatega. Avaliku teenistuse 2021. aasta aruandega saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid