Startup Estonia startup-viisa programmi ja välissuhete juht Annika Järs kinnitas, et huvi Eestis töötamise vastu on väga kõrge ning ka iduettevõtete asutajad näevad Eestit atraktiivse riigina. “Teadlikkus Eesti startup-viisa programmi vastu on kasvamas ning kindlasti mängivad siin suurt rolli meie iduettevõtete globaalsed edulood. Meid tuntakse ükssarvikute riigina ning tuntakse tõsist huvi selle vastu, kuidas meie startup-ökosüsteem toimib ja mis võimalusi me iduettevõtete asutajatele ja välistöötajatele pakume,” sõnas Järs.

Startup-viisat kasutavad täna lisaks välisasutajatele ja välistalentidele ka kõik Eesti suurimad iduettevõtted. Ainuüksi möödunud aastal palkasid Eesti iduettevõtted välismaalt startup-viisa programmi abiga 925 töötajat.

Kuidas palgata välistalenti?
Kui välismaalased on väga hästi kursis startup-viisa programmi võimalustega, siis kohalikud ettevõtjad vajavad Järsi sõnul tihti abi välistalentide värbamiseks. “Protsess on tegelikult lihtne ja läbida tuleb neli sammu,” kinnitas ta.

Startup-viisa programm aitab kohalikel iduettevõtetel tuua Eestisse tööle spetsiifiliste oskustega töötajaid, kui nad ei leia neid Eestist. “Eestisse tulnud välistalenti saab kirjeldada nii: kõrgelt haritud, kitsa ala kogenud professionaal, kes panustab rahvusvahelisse äriarendusse, tehnoloogia loomisesse, iduettevõtte toodete ja teenuste globaalsesse müüki ja turundusse,” tõi Järs välja.

Startup Estonia on kokku pannud Eesti iduettevõtjatele välistalendi palkamise meelespea, mis koosneb neljast sammust:

1. Kontrolli, kas ettevõte vastab iduettevõtte definitsioonile?
Iduettevõte on Eestis registreeritud äriühing, mille eesmärk on töötada välja innovaatiline globaalse kasvupotentsiaaliga toode, teenus või ärimudel, mis aitab oluliselt kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule. Eestis on kokku lepitud, et iduettevõte on kuni 10-aasta vanune äriühing.

2. Taotle startup-viisa programmiga liitumist
Startup-viisa programmis osalemiseks ja välistalentide palkamiseks tuleb iduettevõttel taotleda startup-staatust. Taotluse saab esitada Startup Estonia kodulehel: www.startupestonia.ee/visa.

3. Oota startup-komitee heakskiitu
Startup-viisa kasutamiseks peab iduettevõte saama siseministeeriumi poolt kokku kutsutud startup-komitee heakskiidu. Sõltumatu startup-komitee otsustab, kas ettevõte vastab iduettevõte definitsioonile ning vaatab, kas sellel on olemas prototüüp. Kui kõik korras, väljastatakse ettevõttele kümne tööpäeva jooksul unikaalne kood, mis kehtib viis aastat.

4. Palka talent!
Unikaalse startup-koodi alusel saab iduettevõte värvata välistöötajaid Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest eritingimustel. Eesti iduettevõttele vajalik välistalent saab taotelda elamisluba või viisat Eesti iduettevõttes töötamiseks kas Politsei- ja Piirivalveametist või viisataotlusi menetlevast Eesti välisesindusest.