Allilm rõhub puhkeasutustele

 (26)

Väidetavalt allilmaga seotud Hubert Hirv rajab koos oma kompanjoni Pavel Gammeriga hotellide ja restoranide võrku.

Nii otseseid kui ka kaudseid viiteid sellele, et Hubert Hirv on seotud allilmaga, on ajakirjanduses rohkesti ilmunud. Ühtegi süüdistust tema vastu pole aga teadaolevalt esitatud. Enamasti on kõneldud temast kui ühe väidetava allilmaliidri Oleg Lvovi käealusest. Pavel Gammeri nime pole aga veel keegi analoogses kontekstis avalikult maininud.

Enne oma poliitikukarjääri kurikaelu jahtinud Koit Pikarole on teada mõlemad mehed.

“Venemaa sugemetega Gammer tegeles minu teada varem salaalkoholiga. Hirv pööritab aga Venemaalt Eestisse sissevoolavat raha,” kinnitab Pikaro. “Nad on pakkunud ka võlgade sissenõudmise teenust Vene ärimeestele, kellele Eesti mehed on võlgu jäänud või kellele Eestist müüdud kaup pole vastanud kokkulepitule. Samas ma arvan, et nad ei ole allilma hierarhias sugugi esimese suurusjärgu tähed.”

Viimsis otse mere äärde, kõrge kiviaia taha tumepunastest tellistest häärberi rajanud Hubert Hirv sukeldus Tallinna lõbustusasutuste tegevusse 90ndate lõpus. Kõige enam pakkusid toona kõneainet endise Metropoli kohviku ja Reaköögi ülevõtmine. Kui esimesena mainitu peatselt käest anti, kuna seda koormas ebasoodne rendileping linnaga, siis endine Raeköök ehk praegune Beer House on endiselt Hirve ja Gammeri haardes.

Restoraniomaniku magusat maitset, mis pakkus küllaga võimalusi rahapööritusteks, said mehed tunda aga aasta-paar varem, kui nad omandasid enamusosaluse Pirita tee ääres, Näituseväljaku ja Lauluväljaku vahel asuva Laferme pubi. Restoraniäri magusust näitab ilmekalt aga Beer House’i 2001. aasta aruanne, mille kohaselt said seal töötanud ligi 40 inimest keskmiselt palka, mis on ligilähedane miinimumpalgaga.

Hirve ja Gammeri otsese või kaudse osalusega firmade käsutada on olnud kümneid miljoneid kroone. Seda, kust see raha pangaarvetele on laekunud, oskavad öelda aga vaid pangad. Samas seati just nende rahaga korda nii Venus Club otse Viru väljaku ääres kui ka Club Avenüü keset vanalinna.

Sealt edasi võtsid aga Hirv ja Gammer suuna oma majutuskohtadele, kusjuures välja valiti valdavalt aastaid probleeme tekitanud hooned.

Läinud aasta hilissuvel avas uksed Vana Wiru Hotell koos pubi ja restoraniga. Kõike seda Viru tänava majas, mida aastaid oli vintsutanud Lembitu õnnetu erastamine ja sellele järgnenud pankrotiprotsess.

Haapsalus, fassaadiga otse vastu merd, seisab tõeline iludus — Promenaadi hotell, millega Hirv ja Gammer küll juriidiliselt pole seotud, kuid mille on ilmselt just nende vahendatud rahaga renoveerinud meeste äripartner Ardo Vilbre.

Kinnitamata andmetel on läinud Hirve ja Gammeri kontrolli alla ka Nunne tänavale rajatav tulevane hotell ja restoran. Jutt on majast, kus omal ajal asus Vaksali õllerestoran, mis seisis aastaid omandivaidluse tõttu poolikuna ning mille renoveerimist alustas 80ndate lõpus lootusrikkalt Scandicu eelkäija Finest Hotel Group.

Ei pruugi olla kinnisvara asjatundja, et aimata kümnete miljonite kroonide investeerimist mainitud projektidesse. Viiteid Venemaale leiab ka Hirve ja Gammeriga seotud firmadest. Neist mitme osanik ja üks juhte on näiteks olnud Moskvas elav Sergei Maslennikov. Raha on saadud aga ka ühelt Eestis registreeritud firmalt, ASilt Bankorp, mille juhatuse liikmed on kuulunud ka Hirve ja Gammeriga seotud ettevõtete juhtorganitesse. Tõsi, selle Bankorpi omanik on USAs registreeritud Susan LLC.

Oluliselt suuremad summad on aga Äripäevale teadaolevalt liikunud läbi ühe teise USA firma. Nimelt läbi Wisconsini osariigis registreeritud Cloverhill LLC, millest on nüüd saanud ka Vana Wiru hotelli ainuomanik.

Üks ärivaldkondi, kus Hirv ja Gammer on veel jõudu proovinud, on metallijäätmed. Väidetavalt kuulub neile Muuga sadama kõrval, otse raudtee lõpus angaarikompleks, kus käivat kummaline metallitöötlemine. Ühe anonüümse allika kinnitusel tuuakse meritsi sisse tühje alumiiniumpurke, mis seejärel sorteeritakse ja siis uuesti välismaale saadetakse. Allika väitel on politsei korraldanud seal paaril korral ka läbiotsimisi, kuid pole midagi märkimisväärset leidnud.

Loe veel

Meelelahutuspaigad, mille taga on või oli Hubert Hirv
Beer House, Dunkri 5, Tallinn
Tuntud omaaegse Raeköögina ehk Tallinna Kõhuna. Ülevõtmine toimus 1999. aasta suvel, väidetavalt suruti senine omanik Seppo Tervonen jõuga välja. Ajakirjandus seostas ülevõtmisega kuritegeliku maailmaga väidetavalt seotud Oleg Lvovi ja Hubert Hirve. Kuulub praegi Novatek Holdingule. Restoraniteenust pakuvad seal otseselt Hirvega seotud firmad. Pinnalt ilmselt suurim Tallinna toitlustusasutus.

Restoran Club Avenüü, Suur-Karja 10, Tallinn
Menukas söögi- ja joogikoht vanalinnas. Omanik OÜ Strongberg, mille juhatajaks Signe Unt ja üks osanikke Alari Valge.

Laferme Pub, Pirita tee 20, Tallinn
Söögikoht otse Näituseväljaku ja Lauluväljaku vahel. Omanik A-Kohvik OÜ, mille 55% osakutest ostis juba 1997. aastal Hirvele ja Gammerile kuulunud BMC Kinnisvarade OÜ.

Venus Club, Vana-Viru 14, Tallinn
Kuulus ööklubi omaaegses pritsumajas Viru väljaku ääres. Kuulub praegu ametlikult osaühingule Amy Kaubandus. 2000. aasta alguses kinnitasid klubi juhid avalikult, et Venus Clubi avamiseks tegi 10 miljoni kroonise investeeringu OÜ Stenrei, mille osanikeks on Hubert Hirvega tihedalt seotud Signe Unt ja Balti Sepiku üks omanikke Alari Valge.

Vana Wiru pubi ja Complemento restoran, Vana Wiru hotell, Viru 11, Tallinn
Avas värskelt renoveerituna uksed läinud aasta suvel majas, mida enne teati õmblustootmiskoondise Lembitu peahoonena. Hotellis 166 kohta. Omanik OÜ Vana Wiru Grupp, mis kuulub USAs registreeri-tud firmale Cloverhill LLC. Juhatajaks Hirvega mitmel puhul seotud Signe Unt. Hoone ostis ja ettevõtte asutas Arriola Grupp, mis on otseselt seotud Hubert Hirve ja Pavel Gammeriga.

Promenaadi Hotell, Sadama 22, Haapsalu
Asub otse mere ääres ajaloolises hoones, mis kuulus parun von Ungern-Sternbergi suguvõsale. Hotellis ja villas on kokku 34 numbrituba, restoran, baar ja saunad. Hiljuti täiuslikult restaureeritud. Omanik OÜ Stormwell, mille juhatajaks Hubert Hirve äripartner Ardo Vilbre.

Äriühingud, mis on otseselt seotud Hubert Hirvega
OÜ Trutti
Aktsiakapital 3,04 mln kr. 25% aktsionärid Hubert Hirv, Pavel Gammer, Oleg Lilleorg ja Juri Tshalei. Omab kinnistut vanalinnas Nunne 14.

OÜ Raminelli
Osakapital 40 000 kr. Kuulus enne võrdsetes osades Hubert Hirvele, Pavel Gammerile ja Oleg Lillebergile, praegu ainuomanik Andrei Malkov. Omas ruume vanalinnas Pikk 3.

BMC Investeeringute AS
Aktsiakapital 400 000 kr. Ainuaktsionär Hubert Hirv, varem olid kaasaktsionärideks Pavel Gammer ja Sergei Maslennikov (Moskva). Tegevusalaks pandimajateenused ja kinnisvara.

Arriola Grupp OÜ
Aktsiakapital 10,04 mln kr. Ainuaktsionär USAs Wisconsini osariigis registreeritud Cloverhill LLC, nõukogu liikmeteks Hubert Hirv ja Pavel Gammer. Omab 15,2 mln krooni eest ostetud kinnistut vanalinnas Viru 11 (endine Lembitu maja), kus tegutseb Vana Wiru hotell ja restoran.

AS Pakt
Aktsiakapital 400 000 kr. Ainuaktsionär ja juhataja Hubert Hirv, nõukogu liikmeteks Ardo Vilbre ja mitme söögikoha juhajata Signe Unt. Omab kinnistut ja tootmiseks kohendatud angaare Jõelähtme vallas Uuskülas. Hooned on välja renditud osaühingule Bafrain, mis tegeleb metallijäätmete töötlemisega.

OÜ Novatek Holding
Osakapital 0,94 mln kr. Ettevõtte nõukogus Hubert Hirv, Pavel Gammer ja Ardo Vilbre, ainuomanik alates oktoobrist 2002 Marika Haasma, enne seda Juri Tshalei. Rendib restoraniruume vanalinnas Dunkri 5 (Beer House), maksis 2001. aastal 36 inimesele palkadeks kokku umbes 360 000 krooni, mis teeb 10 000 kr inimese kohta aastas.

OÜ Adoberg
Osakapital 4,215 mln kr. Osanikud Hubert Hirv ja Pavel Gammer, kummalgi 50%, varasem omanik Juri Tshalei. Omab 3,3 mln kr eest tütarettevõtete aktsiaid, peakontor Dunkri 5.

Merekaru Kinnisvara OÜ
Osakapital 40 000 kr. Tegeleb kinnisvaraga valdavalt Haapsalus. Osanikeks Pavel Gammer ja Signe Unt.

BMC Kinnisvarade OÜ
Osakapital 2,7 mln kr. Ainuomanik Mihhail Tihhonov, enne teda kumbki 50% Hubert Hirv ja Pavel Gammer. 90ndate lõpus kuulus koos Hirve ja Gammeriga juhatusse veel ka advokaat Taavi Tellis, kes 2000. aasta suvel kadunuks jäi. Hirve ja Gammer ostsid firma nimel kokku kinnisvara ligi 6 mln kr eest ning kaks tütarfirmat — Merekaru Kinnisvara Haapsalus ja A-Kohviku Tallinnas. Peakontor Vana-Narva maantee 30/1.

Balti Metallurgia AS
Aktsiakapital 412 500 kr. Osanikeks olid Hubert Hirv, Pavel Gammer ja Sergei Maslennikov (Moskva). Metallitarneteks oli koostöölepe Magnitogorski Staliga. Läks pankrotti, aga varatu ettevõtte pankrotimenetlus lõpetati raugemise tõttu. Kontor Pirita tee 20.

BMC Metallprofiilid OÜ
Juhatajaks oli Hubert Hirv. Ettevõte kustutati juulis 2000, tegevusest jälgi ei jäänud.