Ametnikud segatud metsavargusesse

 (5)

Kiviõli politseijaoskonna juhtivinspektori Vello Salulaidi kinnitusel algatati juhtunu kohta eelmisel nädalal kriminaalasi. “Enne kellelegi konkreetse süüdistuse esitamist tahan selgeks saada, mida on antud skeemis tehtud seaduslikult ja mida ebaseaduslikult,” ütles Salulaid ja lisas, et asjaolude ilmnedes ei ole välistatud ka süüdistus ametiseisundi kuritarvitamises.

Salulaidi sõnul võttis Sonda valla maanõunik Enno Saarmets inimestelt sooviavaldusi vabade maade erastamiseks suuliselt vastu ja koostas soovijate nimekirja. “Hiljem on selgunud, et kõik nimekirjas olijad polegi maad tahtnud,” ütles Salulaid.

Salulaidi kinnitusel oli Sonda vallavalikogu esimees Kalle Kekki üks neist, kes jõudis talle eraldatud maal metsaraie tellida ja osa metsa väljagi vedada. “Osta kollaste kaartide eest metsamaad ja seal olev mets maha müüa on väga hea äriidee,” nentis Salulaid.

Kalle Kekki sõnul tehti maaeraldus tulundusühistule Lactis, mille juhatuse liige ta on. “Rohkem ma ei kommenteeri,” ütles Kekki ja lisas, et tema käest pole uurija veel midagi küsinud.

Enno Saarmets tunnistas, et kuna vabade maade erastamiseks normikohased sooviavaldusblanketid puudusid, tuli ta vastu inimestele, kes soovisid äriplaani alusel maad erastada. “Mulle oli üllatuseks, et vastutulelikkust on kuritarvitatud,” rääkis Saarmets. “Ettekavatsetud skeemi ma metsavargusloos küll ei näe.”

Sonda vallavanema Peedu Ermi sõnul on erastamisele minevate maade dokumendid alles vormistamisel, seetõttu ei oleks tohtinud seal teha mingit raiet. “Raie tehti võltsitud dokumentide alusel,” seletas Erm ja lisas, et raielubade taotlemiseks on tõenäoliselt esitatud valeandmeid. Ermi andmeil on ebaseaduslikku metsaraiet avastatud vähemalt kolmel maa-alal.

“Kuna Ida-Virumaal käib metsades suur omavolitsemine, sõidavad valla konstaabel ja abipolitseinikud tihti ringi,” rääkis Peedu Erm. Eelmisel nädalal sattusid nad ühel ööl peale metsa laadivale autole. Dokumente kontrollides selgus, et paberid on vormistatud Kiviõli lähedal elava Tarmo Sanderi nimele.

Sanderi sõnul on ta teinud taotluse vaba maa erastamiseks, kuhu äriplaani kohaselt peaks tulema jahindus- ja turismimaa. “Raielubasid pole ma taotlenud,” kinnitas ta.

Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Henn Alton ütles, et Sonda valla metsades tekitatud kahju alles hinnatakse. “Esialgsetel andmetel on metsast varastatud puitu umbes poole miljoni krooni väärtuses,” rääkis Alton. “Samas suurusjärgus on tekitatud ka keskkonnakahju.”

Metsaäri Sonda vallas
*Vaba maad pakuti inimestele erastamiseks äriplaani alusel. Korrektset sooviavaldust ei vormistatud.
*Metsa asuti raiuma enne maa erastamisdokumentide lõplikku vormistamist.
*Raielubade taotlemisel esitati valeandmeid.
*Politsei sattus metsa väljaveole juhuslikult peale.
* Politsei algatas kriminaalasja.