Asmeri reformiidee jääb liiga pehmeks

 (11)

Regionaalminister Toivo Asmer pooldab haldusreformi, mille tulemusena tekiks Eestis maakondade piirides 15 valda, praegused vallad muutuksid osavaldadeks. Lisaks oleksid iseseisvad omavalitsusüksused viis suuremat linna: Tallinn, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve ja Narva. Alles jääksid ka maavalitsused.

Äripäeva arvates tuleb Toivo Asmeri kirjeldatud reformikava muuta veelgi radikaalsemaks ja loobuda osast punktidest.

Asmeri avalikustatud ja teiste valitsusliikmete toetatud reformikava kõige suurem puudus on kolmetasandilise juhtimissüsteemi — vallavalitsus, maavalitsus, keskvalitsus — säilimine. Eestile on optimaalne kahetasandiline juhtimissüsteem, kus senise maavalitsuse funktsioonid on jagatud vallavalitsuse ja ministeeriumide vahel. Avaliku sektori probleem on dubleerimine ja ühe juhtimistasandi kaotamine on selle probleemi lahendamise eeldus.

Teine küsitavusi tekitav punkt on praeguste valdade ümbernimetamine osavaldadeks, kuhu jääb tööle kaks-kolm ametnikku. Osavalla hea omadus on reformiidee lihtsam mahamüümine avalikkusele. Reformivastaste lemmikargument on avaliku teenuse kvaliteedi halvenemine. Vallaelanikke hirmutatakse, et pärast valla likvideerimist kulub neil asjaajamiseks rohkem aega, sest vallakeskus jääb kaugemale. Osavald tähendab, et praeguse valla piire ei muudeta ja inimesed käivad ka tulevikus oma probleeme praeguses vallamajas lahendamas.

Osavalla asutamisega ei pruugi aga midagi olulist muutuda. Näiteks ei vähene vallaametnike arv, kannatab teenuse kvaliteet, kuna valla ja osavalla ametnikud hakkavad üksteist dubleerima.

Avalik teenus peab olema inimestele võimalikult hästi kättesaadav. Selle tagamiseks ei pea aga looma uut omavalitsusüksust, mis muudab olukorra segasemaks. 15 uues vallas asutatakse info- ja internetipunktid ning on loomulik, et nende asukoht kattub praeguste vallakeskustega.

Äripäev toetab valdade arvu viieteistkümnele viimist, aga paralleelselt tuleb kaotada maakonnad ja loobuda osavaldade loomisest.

Asmeri avaldus võis olla ka ilus PR-trikk. Seni rääkis valitsus 70–80 vallast. Kuna valdade liitmine tekitab kohapeal vastuseisu, siis tuli valitsus Asmeri suu läbi välja otsustavama kavaga, et oma varasemat 70–80 valla ideed läbi suruda.

Praegusel valitsusel on olemas kõik eeldused, et viia Eestis edukalt läbi radikaalne haldusreform. On vaja ainult julgust. Kui Mart Laar on reformi läbiviimisel saamatu ning kardab populaarsust kaotada, siis jätkab avalik sektor üle jõu elamist ning selle peavad maksma kinni maksumaksjad.