Audentes tõstab järsult spordiringide hindu

 (78)
audentes
audentesFoto: audentes

Audentese Spordiklubi juhataja Peeter Tishler andis teada, et alates 1. märtsist tõusevad spordiringide hinnad keskmiselt 20 protsenti. Põhjuseks senise treeneritele stipendiumite maksmise asendamine palga maksmisega.

„Tagamaks Audentese Spordiklubi jätkusuutlikku toimimist ja pakkumaks lastele samaväärseid treeningutingimusi, tõusevad siiski treeningutasud alates 1. märtsist 2014 ca 20%. Keskmiselt teeb see hinnatõusuks 10 eurot kuus," teatas Tishler lastevanematele saadetud kirjas.

„Juhul kui nimetatud muudatus ei ole Teile vastuvõetav, on Teil võimalus meiega sõlmitud leping enne 28. veebruari 2014 lõpetada. Kui Te ei teata lepingu lõpetamise soovist, loeme, et olete muudatusega nõustunud ning alates 1. märtsist 2014 kehtib Teiega sõlmitud lepingule uus hinnakiri," seisis teates.

Hinnatõus põhjuseks tõi Audentes nn stipendiumisüsteemi kadumise. „Sarnaselt teistele spordiorganisatsioonidele on ka Audentese Spordiklubi eelkõige just treeningute kvaliteedi ja vastuvõetava hinnataseme eesmärgil ergutanud oma treenereid stipendiumitega. Vastavalt on toiminud kogu Eesti spordisüsteem ning seda on aktsepteerinud nii kohalik omavalitsus, EOK kui ka Maksu- ja Tolliamet. Tänaseks on kõik osapooled seisukohal, et stipendiumi tasumine treenerile pole ikkagi õigustatud," selgitas Tishler.

Tema sõnul peab sellest lähtuvalt ka Audentese spordiklubi loobuma stipendiumite maksmisest ja edaspidi hakkavad kõik treenerid saama stipendiumi asemel töötasu, millega kaasnevad klubile täiendavad kulud. „Spordiklubide peamisteks sissetulekuallikateks on treeningutasud, kohaliku omavalitsuse poolne pearaha ja heade koostööpartnerite toetus. Stipendiumitest loobumisega kaasnevate täiendavate kulude katmiseks tuleks tõsta treeningutasusid ligi 34%," selgitas Tishler.

Selline hinnatõus oleks Tishleri hinnangul lapsevanematele väga suur, mistõttu võivad paljude laste sportimisvõimalused katkeda. „Selle vältimiseks oleme otsinud erinevaid lahendusi, et  üleminek oleks võimalikult valutu nii spordiklubile kui ka lapsevanematele. Saavutatud kokkulepetele tuginedes saame puuduvad rahalised vahendid osaliselt katta Audentese Spordiklubi sisemistest reservidest ja Audentese Spordikeskuse soodustustest treeninguruumide rentimisel," põhjendas Tishler plaanitust väiksemat hinnatõusu.