Bensiin segamiskatlasse

 (2)

Eesti tanklates müüdava bensiini kvaliteet ähvardab uuest aastast langeda, kui legaliseeritakse kütuse segamine aktsiisiladudes ja majandusministeerium jätab turule tavalise bensiini 95.

Bensiinide jaemüügiturul 70protsendilist osa omava bensiini 95 kvaliteedi languse ohtu näevad uuest aastast nii mitme suure jaemüüja juhid kui ka tarbijakaitse. Kuna seni petuskeemide objektiks olnud ja kuni kahel kolmandikul proovivõtmistest ebakvaliteetseks osutunud diislikütus peab uuest aastast vastama euronormidele, võib just bensiin 95st saada järgmine probleemkütus. Nn eurobensiine tootmise lubamine aktsiisiladudes ei ohusta, sest sellele nõutava kvaliteedi saavutamine on nn põlve otsas segades raske.

Majandusministri nõunik Heido Vitsur, kes on üheks nn odava kütuse säilimise eestvõitlejaks, kütuste segamise ja tavaliste autobensiinide üheaegses lubamises ohtu ei näinud. “Kui kütust tohib segada vaid kindlates kohtades ja tingimustel ning kvaliteedinäitajad on selged ja nende täitmist jälgitakse, siis milles probleem,” ütles ta. “Täna näiteks võib ju igaüks mingis tünnis midagi segada.”

Kütuse analüüsimisega tegeleva SGS Eesti turundusjuht Heli Väinoja ei näinud loas ladustada koos ühte liiki vedelkütuseid ja kasutada sealjuures väikestes kogustes manuseid mingi kvaliteedinäitaja parandamiseks midagi halba. Küll peaks tema sõnul vahet tegema omaduste parandamisel ja tootmisel. Kehtivad seadused kütuse kvaliteedinäitajate parandamist ei luba, küll aga võib kütusele lisada nn erikütuse valmistamiseks mõeldud lisandeid.

Praegu pole siiski kindel veel ei nn odavate bensiinide turulejäämine ega aktsiisiladudes kütuse segamise lubamine. Bensiinide oktaanarvuga 80, 92 ja 95 jäämise üle vaidlevad majandus- ja keskkonnaministeerium, otsuse teeb tõenäoliselt valitsus. Aktsiisiladudes kütuse tootmist käsitleva seaduse eelnõu on veel kooskõlastamisel, seega võib selle rakendumise tähtaeg 1. jaanuar 2003 ka muutuda.