Ehitusmessi kava


Lottemaa ehitus
Lottemaa Foto: Ago Tammik

Suurim ehitusmess Eesti ehitab 2014 pakub igal aastal põnevaid loenguid, seminare ja töötubasid. Tutvu messi teabe-, nõustamis -ja koolitusürituste kavaga siin.

KOLMAPÄEVAL, 2. APRILLIL

12.00 Rahvusvahelise ehitusmessi Eesti ehitab 2014 pidulik avamine

12.00–12.45 Töötuba: Roomati paigaldus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

12.30–15.00 Ehitusala välkfoorum: Ökoinnovatsioon ja ehituslahendused
Loengud ja traditsiooniline vestlusring teemadel:
Ökodriim. Mihkel Urmet, AB TEMPT.
Mihkel räägib erinevate näiliste ökolahenduste reaalsusest, ökost kui suhtelisusest, tootmisest vs käsitööst, regressi -ja progressiteooriatest, jääkväärtustest ning disaini vastutustundlikkusest ja tulevikust.
Ökoinnovatsioon. Juhan Peedimaa, Werrowool OÜ.
Juhan on roheline ettevõtja, kes teinud ka trükikojast keskkonnasõbraliku ettevõtte ja räägib nüüd tselluvillast, mis on palju enam kui vaid soojustusmaterjal.
Euroopa ökomärgisega sisevärv. Anni Turro, Eskaro AS
Anni räägib puhtast värvist. Eskaro laevärv PRIMO 2 on ehitustoode, millele on Eestis välja antud õigus kasutada Euroopa ökomärgist Ecolabel.
Keskkonnamärgised ehitustoodetel. Liisi Liivlaid, Keskkonnaministeerium.
Liisi tutvustab keskkonnamärgiseid, nende tausta ja eesmärki ning seda, milliseid märgistega tooteid Eestis saadaval on.
Moderaator Peeter Pihlak, Ehitusala OÜ
Korraldaja: Ehitusala OÜ
Info: osavõtt on tasuta, vajalik eelregistreerimine: www.ehitusala.ee
Toimumiskoht: A1 seminariruum

Seotud lood:

13.30–14.15 Töötuba: Aluspindade ettevalmistus savikrohvimiseks ja esimese savikrohvi kihi paigaldus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

14. 00–14.45 Seminar: Kõrgtööd ehitusel
Indrek Link, Tööinspektsiooni tööinspektor
Korraldaja: Tööinspektsioon
Toimumiskoht: B2 seminariruum

15. 00–15.45 Töötuba: Savi peenviimistluskrohvi paigaldus ja viimistlus kipskiudplaadile
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

16.30–17.15 Töötuba: Tadelakti & Gekolakti tutvustav koolitus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

NELJAPÄEVAL, 3. APRILLIL

10.30–13.30 ESTLATRUS projekti Foster SME kontaktseminar (ainult projektipartneritele)
Korraldaja: Võru Maavalitsus/FOSTER SME
Toimumiskoht: A2 seminariruum

12.00–12.45 Töötuba: Rooplaadi paigaldus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

13.00–14.00 EKVÜ infoseminarid

13.00–13.25 Seminar: Uusi tuuli seadusloomes
Margus Sarmet , Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

13.30–13.55 Seminar: Hoonete energiatarbimine energiamajanduse arengukavas ENMAK (Energiamajanduse riiklik arengukava) koostamisest ja eesmärkidest
Pille Arjakas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Korraldaja: Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus
Toimumiskoht: A1 seminariruum
Seminarile järgneb EKVÜ Üldkoosolek ainult EKVÜ liikmetele

13.30–14.15 Töötuba: Aluspindade ettevalmistus savikrohvimiseks ja esimese savikrohvi kihi paigaldus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

14.00–14.40 Seminar: Autodesk REVIT LT: praktiline töövahend BIM projektide teostamiseks
Korraldaja: AruCAD Süsteemid OÜ, Autodesk Gold Partner
Info ja registreerimine: info@arucad.ee, 6306523
Toimumiskoht: B2 seminariruum

14.00–16.00 Seminar Teknose uudistooted
Teknose uued ehitus-remontvärvid, Teknofloor EPO-põrandakatete tutvustus
Korraldaja: Teknos OÜ
Toimumiskoht: A2 seminariruum

15.00–15.30 Seminar: Autodesk BIM 360 — tänapäeva pilvetehnoloogia kaasaegsele ehitusettevõttele
Korraldaja: AruCAD Süsteemid OÜ, Autodesk Gold Partner
Info ja registreerimine: info@arucad.ee, 6306523
Toimumiskoht: B2 seminariruum

15.00–15.45 Töötuba: Teise savikrohvi kihi ja džuudikanga paigaldus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

16.30–17.15 Töötuba: Savi peenviimistluskrohvi paigaldus ja viimistlus kipskiudplaadile
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

REEDEL, 4. APRILLIL

10.30–17.30 Seminar: Mõtleme hoonetes energiasäästlikult — kuidas tegutseda?
Ajakava:
10.30-11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00-11.15 Sissejuhatus teemale. Ragnar Kuusk, MTÜ ESAKODA tegevjuht
11.15-11.30 Elamumajanduse arengukava uues ENMAK’is
Pille Arjakas, MKM Ehitus- ja elamutalituse peaspetsialist
11.30 — 11.50 Majad ei kuluta energiat, inimesed kulutavad
Kalle Virkus, Trea energeetika ekspert
11.50 — 12.10 Ekonor Küttevalvur keskküttesüsteemile. Maido Kiviorg, Küttevalvur OÜ juhataja
12.10 — 12.30 Taastuvenergia tasuvusmudelid. Martin Lall, Energogen OÜ müügidirektor
12.30 — 12.50 Säästlik ja pikaajaline LEDvalgustus. Tõnis Keel, Ledshop OÜ juhataja
12.50-13.05 Kohvipaus
13.05 — 13.25 VVV — ventilatsioon vastavalt vajadusele. Viljo Kaul, Termex OÜ juhataja
13.25 — 13.45 Aereco mehhaaniline isereguleeruv niiskustundlik ventilatsioon. S.F.P.Group OÜ esindaja
13.45 — 14.45 Uued tooted ja lahendused soojustagastusega ventilatsioonisüsteemides. Vents esindaja Ukrainast
14.45-15.00 Kohvipaus
15.00 — 15.20 Õhk-vesi- ja maasoojuspumpade lahendused. Marius Vahter, Ait-Nord OÜ müügidirektor
15.20 — 15.40 Päikeseküte teeb tasuta sooja vee. Anrebell OÜ esindaja
15.40 — 16.00 Päikeseenergiast elektrienergia. Ander Pukk, Naps Solar Estonia OÜ tegevjuht
16.00 — 16.20 Kvaliteetsed küttesüsteemid ja armatuurid. Tiit Adams, Küttepartner OÜ tegevjuht
16.20 — 16.40 Märgalal põhinev kompaktne reoveepuhasti. Kaspar Nurk, Kompaktfilter OÜ juhataja
16.40 — 17.00 Lahendused küttesüsteemide renoveerimiseks. Marko Moring, Danfoss AS müügijuht
17.00 — 17.20 Soojuspumbalahendused hoonetele. Lembit Ida, Moeek Grupp OÜ müügijuht
17.20-17.30 Kokkuvõte. Korraldaja: ESAKODA MTÜ ja koostööpartnerid
Info ja registreerimine: kuuskragnar@gmail.com või omanikud@omanikud.ee
Toimumiskoht: A1 seminariruum
--

11.00–13.00 Seminar: DR!PSTOP — ökonoomne ja kiire antikondensaatniiskuse lahendus profiilplekist katusekatetele
Korraldaja: Toode AS, OllY Terasprofiilid OÜ
Info ja registreerimine: info@toode.ee
Toimumiskoht: A2 seminariruum

12.00 — 12.45 Töötuba: Korkplaadi paigaldus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

13.30–14.15 Töötuba: Aluspindade ettevalmistus savikrohvimiseks ja esimese savikrohvi kihi paigaldus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

14.00–14.20 Seminar: BIM töövahend planeerijale ja projekteerijale — Autodesk INFRAWORKS
Korraldaja: AruCAD Süsteemid OÜ, Autodesk Gold Partner
Info ja registreerimine: info@arucad.ee, 6306523
Toimumiskoht: B2 seminariruum

14.30–15.00 Seminar: BIM koostöövahend keskkonna planeerijale — Autodesk Infraworks 360
Korraldaja: AruCAD Süsteemid OÜ, Autodesk Gold Partner
Info ja registreerimine: info@arucad.ee, 6306523
Toimumiskoht: B2 seminariruum

15.00–15.45 Töötuba: Teise savikrohvi kihi ja džuudikanga paigaldus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

16.30–17.15 Töötuba: Savi peenviimistluskrohvi paigaldus ja viimistlus erinevatele pindadele
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

13.30–15.30 Seminar: Purustiga reovee minipumplad
Korraldaja: Hals Trading OÜ
Info ja registreerimine: hals@hals.ee
Toimumiskoht: A2 seminariruum

13.00–14.30 Seminar: Minipumplad ja SFA, Romain Breton, SFA
Korraldaja: Hals Trading OÜ
Info ja registreerimine: hals@hals.ee
Toimumiskoht: A2 seminariruum

14.30–15.00 Seminar: Minipumplad kasutuses. Kusta Kaska
Rene Viira, Hals Trading OÜ
Korraldaja: Hals Trading OÜ
Info ja registreerimine: hals@hals.ee
Toimumiskoht: A2 seminariruum

LAUPÄEVAL, 5. APRILLIL

11.00–11.45 Töötuba: Roomatti ja rooplaati tutvustav koolitus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

12.00 –12.45 Töötuba: Savi peenkrohvi paigaldus ja viimistlus erinevatele pindadele
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

13.30–14.15 Töötuba: Korkplaati ja kookoskiudplaati tutvustav koolitus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

15.00–15.45 Töötuba: Tadelakti ja Gekolakti tutvustav koolitus
Korraldaja: Saviukumaja
Toimumiskoht: Saviukumaja stendis C-47a

Allikas: www.meediapilt.ee