Kes hoolitseb Eesti taime tervise eest


Kes hoolitseb Eesti taime tervise eest
Reuters/Scanpix

Eestis on mitmeid põllumajandusega tegelevaid üksusi, igal omad ülesanded ja eesmärgid. Kes vastutab taimetervise eest?

Taimetervise, taimekaitse- vahendite, seemnete ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse ning mahemesinduse järelevalvet korraldab alates 1. jaanuarist 2010 Põllumajandusamet.

Riikliku järelvalve eesmärgiks on tagada turustatava taimse toodangu kvaliteedi parendamist ning aidata kaasa puhta elukeskkonna säilimisele. Samuti töötleb ja analüüsib järelevalve korraldamiseks vajalikke registreid ja teisi andmekogusid ning teostab sortide registreerimist, sordilehte ja kaitse alla võtmist.

Metsataimede kultiveerimismaterjali turustamisotstarbelise tootmise ja pakendamise üle teostab järelevalvet Põllumajandusamet.

Põllumajandusuuringute Keskuse põhiülesanne on põldkatsete korraldamine, laboratoorsed analüüsid (taimekahjustajate diagnoosimine, taimekaitsevahendite jääkide ja saasteainete sisalduse määramine taimsetes ja loomsetes produktides ning mullas, põllumuldade agrokeemilised analüüsid, mikrobioloogilised analüüsid söötades ja taimses materjalis), väetis- ja lubjatarbekaartide koostamine, hea põllumajandustava ja agrokeemia alased uuringud ning põllumajanduse keskkonnameetmete hindamine.

Veterinaar- ja Toiduamet teostab järelevalvet sööda nõuetekohasuse, mahetoodete valmistamise ning turustamise üle.

Allikas: agri.ee