Kõrgem palk on madalapalgalistel endiselt kõige olulisem kriteerium töökohavahetusel


Kõrgem palk on madalapalgalistel endiselt kõige olulisem kriteerium töökohavahetusel
CV-Online

Töötajate jaoks on kõige olulisem kriteerium töökohavahetusel endiselt kõrgem palk. Rohkem raha ja finantshüved on erinevate tööde vahel valimisel otsustavaks faktoriks 63% töötajatel. Kõrgem palk on võtmekriteeriumiks ¾ töötajatel, kes tunnevad ennast alamakstuna. Atraktiivne tööiseloomustus on aga teiseks kõige olulisemaks faktoriks, kui tehakse karjääripöörde otsuseid.

Kõnetavam töö on suureks motivatsiooniks neile, kes on oma praeguse töötasuga rahul. See seostub kolmanda kõige tugevama kriteeriumiga, milleks on inspireeriv ja stimuleeriv töökeskkond, kus töötaja saab tööd tehes ära kasutada kogu oma potentsiaali ehk teadmised ja oskused.

Need tulemused pärinevad hiljutisest rahvusvahelisest uuringust, mille viis läbi palgad.ee portaal. Palgaga rahulolu ja tööeelistuste uuring viidi läbi 2017. aasta oktoobris ning detsembris, mille käigus koguti 41 321 vastust kümnes Euroopa riigis.

Töökohavahetus peab olema töötaja jaoks midagi väärt, eriti rahaliselt.

  • Mis mina sellest saan?
  • Kas töökoht, kuhu lähen, on piisavalt motiveeriv?
  • Millised on minu võimalused eneseteostuseks konkreetses keskkonnas?

Uuringutulemuste kokkuvõttes olid need peamised küsimused, mida töötajad kõige tähtsamaks pidasid. Paremad suhted töökaaslastega võrreldes praeguse töökohaga olid peamiseks põhjuseks kolmel töötajal kümnest. Naised olid selle konkreetse kriteeriumi suhtes tundlikumad. Sama arvu töötajate jaoks oli ka edasise karjäärivõimaluse potentsiaal tähtis valikukriteerium. Märkimisväärne asjaolu on see, et 28% töötajate jaoks oli tähtis ettevõtte paindlikkus tööajaks, kodukontoriks, rohkemateks puhkusteks või osalise tööajaga tööks. Naised võtavad seda kasu arvesse sagedamini.

Seotud lood:

Teine oluliste küsimuste rühm töökoha kaalumisel:

  • kellega koos ma töötan ja millised töökoha suhted on ülekaalus;
  • millised konkreetsed võimalused on mul oma isiklikuks arenguks ja kasvuks;
  • kas mul on aega oma perekonna ja isiklike huvide jaoks väljaspool tööd?

Töökoha kaugus on veel üks märkimisväärne kriteerium, mis on seotud üldise otsustusprotsessiga. See kriteerium on eriti tähtis 18% vastanutest ning naistel on taas veidi kõrgem protsent (21% naistest võrreldes 16% meestega). Ligikaudu 5% töötajatest teeb oma otsuse tööandja pakutud konkreetsete mitterahaliste hüvede alusel. Tööandja bränd ja töökoha prestiiž on võti 5% töötajate jaoks. Tööandja bränd on madalama ja keskastme juhtide (7,3%) ning tippjuhtkonna (8,4%) hulgas tunduvalt suurem huvikoht.

Vähem sagedased küsimused, mida on töötajad valikuprotsessis küsinud:

  • kui kaua läheb mul aega tööle jõudmiseks (kaua ma tööle sõidan);
  • milliseid teisi mitterahalisi hüvesid tööandja mulle võimaldab;
  • milline on töökoha prestiiž tööandja brändide seas?

Töötajad kasutavad tihti palgauuringuid teabeallikana, et aidata kindlaks teha nende praegust turuväärtust seoses nende praeguse või tulevase tööga.

Palgad.ee uuring jälgis ka seda, kuidas töötajad hindasid oma sissetulekut. Ainult viiendik Balti riikide (Eesti, Leedu ja Läti) ning veerand Kesk- ja Lõuna-Euroopast (Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Horvaatia ja Serbia) on veendunud, et nad saavad oma töö eest piisavalt tasu. Soome töötajad avaldasid suurimat rahulolu, kus iga teine ​​töötaja leiab, et nende sissetulek on mõistliku suurusega. Soome töötajad avaldasid palgataseme suhtes madalaimat rahulolematust, kus ainult neli kümnest soomlasest tundsid ennast alamakstuna.

Karjääri teemadel hari end Nipila.ee tööblogi abil: