Korporatsiooni õhk ühendab ja teeb edukaks

 (1)
Vaatamata sellele, et korporatsioonid on kaasajal võrreldes okupatsioonieelsega küllalt tagasihoidlikud, kuulub neisse arvestatav osa Eesti tippjuhtidest.

Paljud juhid tunnistavad, et just korporatsiooni astumine andis neile tõuke ja selle erilise “millegi”, mis tegi neid kvaliteetseks inimeseks ja karjääriredelil edukaks.

Korp! Ugalasse kuuluv Eesti Telekomi juhatuse esimees Jaan Männik astus samasse korporatsiooni, nagu tema isa ja vendki. Männiku jaoks oli Ugala kuuekümnendatel Rootsis paguluses rahvuslik organisatsioon, mida oligi vaja tema kui eestlase arenemiseks.

Hiigelettevõtete juhtidest kuulub korporatsiooni veel Narva Elektrijaamu erastava NRG Energy Eesti juht vironus Hillar Lauri, kes liitus organisatsiooniga samuti paguluses, 1982. aastal Torontos.

Vironiasse kuulub ka rikkaimaks eestlaseks peetav Venezuelas elav Harri Männil. Sarnaselt Lauriga on Eestisse elama asunud välismaal Vironiaga liitunud Gert Tiivas, Tallinna Väärtpaberite Keskdepositooriumi ja börsi juhatuse esimees.

Korporatsioonid pole vaid meeste pärusmaa. Keskhaigekassa direktor Maris Jesse on korporatsiooni Filiae Patria (isamaa õed – lad. k) liige. Jesse sõnul andis korporatsioon kogemuse, kuidas piitsata ja rahalise präänikuta ühise eesmärgi nimel töötama innustada. Korp! Amicitia ridadest leiab seltskonnalehe Kroonika peatoimetaja Ingrid Tähismaa.

Index Net juhatuse esimees Peeter Tammoja korp! Rotaliast omandas liikumisest sidemed, mis on teda aidanud ärimaailmas. Internetiportaali Delfi juht Ville Jehe Vironiast hindab kõrgeimalt korporatsiooni lipukirjas seisvat ausust ning nooruses omandatud juhtimiskogemust.