Kuidas mõjutavad maksuvaba tulu erinevad hüvitised ja toetused?


Kuidas mõjutavad maksuvaba tulu erinevad hüvitised ja toetused?
Maksu- ja Tolliamet

Alates 2018. aastast sõltub sinu maksuvaba tulu suurus sinu aastasest tulust. Seetõttu tuleb selle suurust planeerida juba enne uut aastat, et 2019. aastal vältida võimalikku tulumaksu juurde maksmist. Kuidas aga mõjutavad maksuvaba tulu erinevad hüvitised ja toetused?

Sotsiaalkindlustusametilt saadav vanemahüvitis

Kui oled on lapsehoolduspuhkusel ja saad vanemahüvitist, siis on see sinu maksustatav tulu. Kui vanemahüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on sul õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui vanemahüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvabastus väiksemale summale. Kui vanemahüvitis on sinu ainuke sissetulek, siis arvestab maksuvaba tulu sinu eest välja sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalkindlustusametilt saadav lapsetoetus, sünnitoetus, lapsehooldustoetus

Sotsiaalkindlustusameti makstavad riiklikud toetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustoetus, sünnitoetus vm) on maksuvabad ja neid tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Maksuvabad toetused ei lähe sinu aastulu arvestusse ega mõjuta maksuvaba tulu suurust.

Töötukassalt saadav töövõimetoetus

Töötukassa makstav töövõimetoetus on maksuvaba toetus, mida tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Töövõimetoetus ei lähe sinu aastatulu arvestusse ega mõjuta isiku maksuvaba tulu suurust.
Töötukassalt saadavad töötuskindlustuse hüvitised

Seotud lood:

Kui saad Töötukassalt töötuskindlustuse hüvitisi, siis on see sinu maksustatav tulu. Kui hüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on sul õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui hüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvabastus väiksemale summale.

Kui töötuskindlustuse hüvitis on sinu ainuke sissetulek, siis arvestab maksuvaba tulu sinu eest välja töötukassa.

Maksuvabastuse suurus jaguneb kolme peamisesse gruppi.

  • Kui sinu aastane brutotulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on sul võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
  • Kui kuine sissetulek on vahemikus 1201–2099 eurot (aastane brutotulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on.
  • Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.

Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiad maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee/maksuvaba-tulu

  • Aastatulu hulka arvesta maksustatav tulu ja liida kokku brutosummad.
  • Ootamatut tulu saades vaata oma brutotulu üle ja palu tööandjal arvestada maksuvaba tulu vähem või sellest üldse loobuda.
  • Kui maksadki aasta jooksul rohkem tulumaksu, saad tuludeklaratsiooniga selle osa tulust tagasi. Ja seda ka juhul, kui maksuvaba tulu üldse ei arvesta.