Kuldne kolmik tänavapuhastuses

 (5)
Kuldne kolmik tänavapuhastuses
Foto: Ilmar Saabas

Kui Tallinna linnaosade mõne miljoni kroonistel tänavapuhastushangetel on alati kohal mitu huvilist, siis sadu miljoneid väärt kommunaalameti viis hanget piirdusid igaüks ühe osalejaga, mis tekitab kahtlusi kolme tänavapuhastusfirma vahelises kartellis ja kokkumängus linnaametiga.

Aastaid Tallinnas tänavapuhastamise äri valitsenud AS Teho, Tänavapuhastuse AS ning OÜ Jaaksoni Linnahooldus tegid eelmisel aastal toimunud nn suurtel hangetel otsetabamusega pakkumised.

Suurteks võib neid hankeid nimetada tööde mahu ja linnalt saadavate summade tõttu. Kui linnaosavalitsuste hangetel on tööde eest saadav rahasumma mõõdetav miljonite kroonidega, siis kommunaalameti tänavapuhastamise hanked viivad seitsme aasta jooksul linnakodanike kukrust kokku 940 miljonit krooni.

Kummaline on, et firmad esitasid pakkumise ainult enda käes olnud piirkonnas ja mujale konkurente kiusama ei mindud.

“Pelgalt selle fakti põhjal, et nad on niimoodi hanked võitnud, on raske midagi öelda. Kuid info on huvitav, väga hea, et te sellele tähelepanu juhite,” räägib konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos.

Tallinna kommunaalametit kureeriva abilinnapea Deniss Boroditši sõnul puudub tal pädevus, võimalus ja teadmised hindamaks, kas mullusest hankest võiks läbi kumada kartellikokkulepet.

“Vaevalt,” vastab samale küsimusele napilt kommunaalameti juhataja Ain Valdmann.Tema arvates liikus maksumaksja jaoks hind õiges suunas juba seetõttu, et hange tegi läbi mitu etappi. “Kuid loomulikult, mida rohkem on osalejaid, seda parem hind tuleb,” tunnistas Valdmann.

Tänavapuhastuse ASi juhatuse liige Vello Kink peab tänavapuhastajate vahelist konkurentsi Tallinnas väga karmiks. Ta kinnitab, et kolm firmat ei ole turgu ära jaganud, sest palju on väikseid alltöövõttu tegevaid firmasid. “Kartellikahtlus ei pea absoluutselt paika.”

Seda, et igas piirkonnas tehti ainult üks pakkumine, selgitab Kink: “Aeg oli napp, talv tuli peale ning firmad läksid kindla peale välja. Igaüks tundis oma piirkonda ning linna poolt oli piirhind ees.”

Sama väidab Teho juht Heikki Anipai. Ta selgitab, et kuna esimene hange tühistati, siis olid teise hanke puhul juba teada konkurentide hinnad ja muu erialane informatsioon. “Lähtudes sellest ja lühikesest ettevalmistusajast ei võtnud me tegevuse laiendamise riski,” lausub Anipai.

Jaaksoni Linnahooldus OÜ juhatuse liikme Urmas Teeoru selgitusel ei hakanud nemad konkureerima teiste piirkondade pärast, sest “kui täna tuli anda pakkumine, siis paari nädala pärast tuli hakata puhastama.” See nõuab nii suurt ressurssi, mida ei ole võimalik muretseda kuu ega kahega. Ka Teeorg kinnitab, et mingeid kokkuleppeid või kohtumisi Teho ja Tänavapuhastusega eelnevalt polnud.

Räägime Teeoruga pikalt hangetest ja nende korraldamisest kohalike omavalitsuste poolt. “Meie oleme püüdnud Tartu turule minna. Kes on juba turul, nendel on alati lihtsam. Diskrimineeriv on see, kui seatakse number ette, mis ei lasegi hankel osaleda. Kohalikel omavalitsustel on arenguruumi, et hanked oleksid arusaadavamad, eks neid hankeid on ka, kus on tingimustest raske aru saada,” rääkis Teeorg mujal Eestis toimuvast.

Üks küsimus: Kas Tallinn sai hangetega parima tulemuse?

Mõni nädal tagasi räsis Tallinna suur lumetorm, tänavad olid kohati päevade viisi läbimatud. Nõmme linnaosavalitsus trahvib ASi Teho 55 000 krooni ulatuses, millele järgneb veel 20 000 krooni kinnipidamine. Pärast viit ettekirjutust on linnaosavalitsusel õigus leping üles öelda ning ilmselt me seda ka teeme, põrutab Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra Postimehes.

Deniss Boroditš, Tallinna abilinnapea

Lähtudes praegusest kogemusest, mille esimese lumesajuga saime, siis kindlasti ei saa seda väita, et saime parima tulemuse. Meie küll ei kavatse aga selliseid samme (lepingute ülesütlemine — toim) keset talve teha, sellega kaasnevad riskid. Kevadel võtame vastu otsuse, kas oleme firmadega rahul.

Deniss Boroditš: vanad sidemed on alles

Tallinna abilinnapea, kommunaalameti tegemiste eest vastutav Deniss Boroditš möönab, et hanked võitnud firmadel on sidemed Tallinna linnavalitsusega.

Boroditši hinnangul on Eestis viis firmat, kes on võimelised suurte piirkondade hangetel osalema.

Kuidas te ise selle hankega rahule jäite? Igasse piirkonda tuli ainult üks pakkumine.

Neid firmasid, kes seda teenust pakuvad ning tingimustele vastaksid, on liiga vähe. Oleme kokku arvutanud, et Eestis on viis firmat, kes saaksid Tallinnas suurte piirkondade hangetel osaleda.

Tingimusi vaadates tundub üsna loogiline, et kellelgi peale nende kolme polnudki võimalik hankel osaleda. Äkki olid tingimused liiga ranged?

Samas me ei saa leebeid tingimusi panna. Keegi ei anna näiteks maja ehitamise õigust sellele, kes pole varem ehitanud.

Vastavalt riigihangete ameti otsusele sai tingimusi ka muudetud.

Praegu paistab, et turg on ära jagatud ja teisi siia ei oodata?

Jah, meile teeb see ka muret.

Linnaosad trahvisid firmasid mõnekümne tuhande krooniga, mis on sadade miljonite kõrval ikka naeruväärne summa?

Meie trahvid olid ikkagi miljonid, mis kommunaalamet rakendas.

Kas need olid ikka trahvid?

See ei olnud trahv. Me ei maksa selle teenuse eest, mida me pole saanud.

Need firmad on enamasti välja kasvanud endistest munitsipaalfirmadest. Endiste ametnike vanad sidemed on kõik ju alles?

Just nii.

Võib-olla on see üks põhjus, miks konkurentsi ei taheta?

Kui linn ei saa kvaliteetset teenust, siis peab otsustama, mida edasi teha. Pole välistatud Helsingi variant, kus mõned piirkonnad on antud erafirmadele, kuid põhilised objektid on linna enda puhastada.

Kommentaar Argo Luude, Cleanaway juht

Kahjuks ei oska ma seda teemat rohkem kommenteerida kui eelmisel suvel — tingimused olid väga karmid, vaidlustasime need, mingis osas saime võidu, kuid mitmed meile sobimatud punktid jäid sisse.

Kuna rakendus uus riigihangete seadus, mis tõi kaasa riigilõivu suurenemise 20 000 kroonini hanke kohta, siis pidasime otstarbekaks vaidlusega mitte jätkata. Võidu tõenäosus oli alla 50%. Peaksite küsima linnalt, kas nad on situatsiooniga rahul.

Üks küsimus

Kui tavapärane on, et sadu miljoneid väärt hankele tuleb üksainuke pakkumine?

Sven Pertens ASi Talter juht

See, et sadu miljoneid väärt hankele laekub üksainuke pakkumine, on muidugi erandlik. Tellija võiks sellisel puhul edaspidi mõelda, mida hanke tingimustes muuta, et huvilisi ja ühtlasi konkurentsi oleks rohkem.

Tõenäoliselt ei oodanud ka tellija niisugust tulemust ja lootis rohkem pakkumisi saada.

Taust

Tallinn jagatud

 — Tallinna magistraalteede, ühissõidukite peatuste ja teemaal asuvate haljasalade hoolduse hanke tulemused 940 mln krooni Tallinna maksumaksja raha saavad kolm hangetel osalenud firmat seitsme aasta jooksul. Piirkonnad on jagatud nii, et summa jaguneb kolme vahel enam-vähem võrdselt.  — põhja piirkond, 113 mln kr võitis ainuke pakkuja OÜ Jaaksoni Linnahooldus  — lääne piirkond, 149 mln kr võitis ainuke pakkuja OÜ Jaaksoni Linnahooldus  — ida piirkond, 286 mln kr võitis ainuke pakkuja AS Teho  — kesklinna piirkond, 290 mln kr võitis ainuke pakkuja Tänavapuhastuse AS  — lõuna piirkond, 104 mln kr võitis ainuke pakkuja AS Teho

Jokk Kommunaalameti mäng kolmele luuale

 — Kuidas korraldati Tallinna tänavapuhastushanget Eelmise aasta varakevadel, märtsi lõpul kuulutas Tallinna kommunaalamet välja pealinna viie piirkonna magistraalteede, ühissõidukite peatuste ja teemaal asuvate haljasalade hoolduse hanked.  — Kõik viis hanget jooksid esimese hooga liiva, sest pakkumised ületasid linna planeeritud summad.  — Ka teine katse ei andnud ASi Cleaneway vaidlustamiste tõttu tulemust. Põhjuseks kommunaalameti seatud tingimused, mis Cleaneway arvates sobisid ainult kolmele juba Tallinnas tegutsevale firmale — AS Teho, Tänavapuhastuse AS ning OÜ Jaaksoni Linnahooldus.  — Riigihangete amet käskis kommunaalametil viia mitu punkti õigusaktidega ettenähtud nõuetega vastavusse.  — Hange kuulutati kolmandat korda välja. Osales ainult kolm firmat ja igasse piirkonda tehti üksainus otsetabamusega pakkumine, mille tulemusel puhastab järgmised seitse aastat Teho ida ja lõuna piirkonnas, Tänavapuhastuse AS kesklinna piirkonnas ning Jaaksoni Linnahooldus põhja ja lääne piirkonnas.

Konkurent arvab Cleanaway juhtis tähelepanu kummastavale hankele

 — Cleanaway riigihangete ametile esitatud vaidlustus mõne Tallinna kommunaalameti esimese tänavapuhastushanke tingimuste kohta Pakkuja peab olema teostanud viimase kolme aasta jooksul (2004-2006) iga-aastaselt üle 10 miljoni Eesti krooni maksumusega (ei sisalda käibemaksu) tänavate puhastustöid talvistes linnatingimustes, sh vähemalt 500 000 ruutmeetril 4. seisunditasemega tänavatel.  — Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2004-2006) netokäive tänavapuhastustööde ja haljasalade hooldustööde osas kokku peab igal nimetatud aastal olema vähemalt 20 miljonit krooni.  — Cleanaway: On täiesti arusaamatu, miks teenuse osutamiseks ühes Tallinna piirkonnas nõutakse aastakäivet, mis ületab 42% terve Tartu ehk Eesti suuruselt teise linna sama teenuse aastakäibest.

 — Ostja nõudel tuleb pakkujal 12 tunni jooksul ostjale ülevaatuseks esitada pakkumises näidatud olemasolevad masinad ja seadmed.  — Cleanaway: Arusaamatu on, miks ostja üleüldse ja eriti veel niivõrd lühikese aja jooksul võiks soovida teostada pakkuja kogu masinapargi ülevaatust. Sellise nõude täitmine võiks kõne alla tulla üksnes Tallinnas kasutusel olevate masinate suhtes. Üksnes AS Teho, AS Jaakson & Ko ja Tänavapuhastuse AS võiksid niivõrd lühikese aja jooksul oma masinaparki ostjale demonstreerida.

 — Pakkuja tugipunktid ja puistematerjalide ladustamise kohad peavad asuma Tallinnas või tagama riigihanke objektiks olevasse piirkonda sõidu vähemalt 15 minuti jooksul.  — Cleanaway: Nõude otsitust näitab asjaolu, et isegi Tallinna linna ühest otsast teise sõit võtab tavaliselt aega rohkem kui 15 minutit. Tallinnas mittetegutsevatel pakkujatel pole olnud mingisugust põhjust omada vastavaid tugipunkte või puistematerjalide ladestuskohti Tallinnas või selle lähiümbruses.

 — Tallinna kommunaalamet: Tegemist on ostja jaoks suuremahulise ja tähtsa teenusega. Tänavate korrasolek on linnaelu igapäevase normaalse funktsioneerimise seisukohalt äärmiselt oluline, st tellitava teenuse kvaliteet moodustab hinna kõrval olulise osa.

Suhted Tänavapuhastuse äri telgitagused Hangete tagant paistavad endiste ja praeguste linnaametnike omavahelised seosed

 — Tänavapuhastuse AS, juhatuse liige Vello Kink kuulus linnale, erastati 2001. aasta algul 1,5 miljoni krooni eest ASile Jaakson & KO, mille omanik Jüri Jaakson on Tänavapuhastuse endine töötaja. Jaakson & KO käest liikusid aktsiad aga kohe edasi osaühingutele Ukava Consult, Kartsoil ja Teomees.  — Ukava Consulti taga on endised linnaametnikud Olev Kallas ja Vello Kink.  — Kallas on valimistel kandideerinud nii Koonderakonna kui Keskerakonna nimekirjades, ta on olnud Põhja-Tallinna linnaosa ning Kristiine linnaosa vanem.  — Tänavapuhastuse juhatuse liige Kink töötas 1990ndatel kommunaalameti spetsialistina. Sajandivahetuse paiku oli ta jõudnud tõusta Tallinna Kristiine linnaosa vanema asetäitjaks. Sama linnaosa vanem oli siis Juhan Hindov, kes oli Tänavapuhastuse ASi nõukogu liige firma erastamiseelsel ajal.  — OÜ Teomees omanik on Urve Jaakson, kes müüs ettevõtte osaluse Tänavapuhastuse ASis kaks aastat tagasi maha.

 — AS Teho (endine AS Vare), omanik Heikki Anipai Anipai on kommunaalameti juhi Ain Valdmanni vana sõber. Lisaks tutvusele Tallinna Tehnikaülikooli ajast (siis TPI), on mehed koos olnud ASi Vare Vara asutajad.  — Lisaks ühendab mehi veel majaehituslaen, mille Valdmann sai 1999. aastal Teho tütarfirmalt OÜ Feierson. Umbes samal ajal hakkas Teho ühena kolmest firmast võitma Tallinna tänavapuhastuse riigihankeid.  — Ain Valdmann on legendaarne Tallinna tippametnik, kes on kommunaalametit juhtinud 1997. aastast saadik.

 — Jaakson & KO lõi Tallinnas tegutsemiseks tütarfirma OÜ Jaaksoni Linnahooldus.  — võitis paljudele üllatuslikult 1999 Tallinna kesklinna ja lääne piirkonna tänavate koristustööde konkursi. Seda linnale kuulunud Tänavapuhastuse ASi ees.  — Tänavapuhastuse AS jätkas tänavate puhastamist Jaakson & KO alltöövõtjana.  — Tänavapuhastuse ASi juht Aivar Kuivkaev rääkis toona Õhtulehele, et linnavalitsuse otsuses loovutada ligi poolte Tallinna tänavate koristamise õigus kolmeks aastaks kogemusteta Jaakson & KO-le on raske mitte aimata korruptsiooni.