Lihatööstustest säilib kümnendik


Poolteise aasta pärast võib sulgemine oodata umbes 180 lihakäitlemisettevõtet, sest nad ei suuda täita euronõudeid.

Alles võib jääda umbes 20 lihaettevõtet praeguse 200 asemel. “1. jaanuaril 2003 hakkab kehtima uus toiduseadus, mis oma karmuselt isegi ületab euronõudeid,” rääkis Rakvere Lihakombinaadi juhatuse esimees Olle Horm. “Lihatööstusi, kes tahavad ja suudavad neid nõudeid täita, on maksimaalselt ehk kakskümmend.”

“Vaatamata euronõuete täitmisele ei õnnestu meil ilmselt oma valmistoodanguga euroturule pääseda ning jääb vaid võimalus müüa sinna liha,” ütles Horm. Tema sõnul kavatseb Rakvere euronõuded ettenähtud ajaks täita ja raha kulub selleks umbes 40 miljonit krooni.

OÜ Adavere Liha (endine Adavere Lihatööstus) juhatuse liige Juho Kask ütles, et eelmisel aastal pankroti läbinud Adavere Lihatööstuses käib praegu ettevõtte taaskäivitamise protsess ning ei ole üldse kindel, kas ettevõte ka tähtajaks eurokorda saab.

“Oleks vaja investeerida tapamajja, vorstitööstusesse ja liha lõikamise osasse, kuid selleks kõigeks küll raha ei jätku,” ütles Kask. “Ma arvan, et seda tähtaega pikendatakse, sest lihatööstustest pole kellegi niipalju raha kui vaja.”

Valga Liha- ja Konservitööstuse direktor Elmut Paavel kahtles, et aastaks 2003 on Eestis lihatööstuste arv vähenenud 20-le. “Vaevalt, et see nii kiiresti käib,” ütles Paavel. “Kuigi näiteks Leedu veterinaaramet sulgeb juba praegu selliseid lihatööstusi, mis ei suuda tootmist euronõuetele vastavaks muuta, siis jälgides meie veterinaaride tööd, arvan, et meil tõenäoliselt ei sunni euronõuded veel lihatööstusi sulgema.”

Paaveli sõnul aga väheneb lihatööstuste arv kindlasti ja seda juba sellel aastal ning selle põhjuseks on eelmise aasta tagasihoidlikud majandustulemused.

Toiduseadusest tulenevad ehituslikud nõuded peavad lihatööstused täitma järgmise aasta 1. juuliks. Pärast seda võib veterinaaramet teha nõudeid mittetäitnud ettevõtetele trahvi ning kui firma pole nõudeid täitnud 2003. aasta 1. jaanuariks, võib selle ettevõtte sulgeda. PricewaterhouseCoopersi tehtud uuringu järgi vajavad lihatööstused euronõuete täitmiseks kuni 1,6 miljardit krooni.