Luksusmaks tõstab kaltsukates hindu

 (37)
Humana
HumanaFoto: Andres Putting

Tallinnas kehtima hakkav üheprotsendiline müügimaks laieneb ka kasutatud riietega kauplevatele poodidele.

Ühendus Humana Estonia infojuht Mari-Helene Kaber ütles Delfile, et alates 1. juunist hakkab Tallinna Humana kauplusi ja neid külastavaid kliente kindlasti mõjutama Tallinna linnavalitsuse poolt kehtestatav müügimaks, mis teeb kaubad ühe protsendi võrra kallimaks.

"Kurb küll, aga Tallinna arvates on kasutatud riided luksuskaup, mis kuulub müügimaksuga maksustamisele," sõnas ta.

Delfi küsis Tallinna linnavalitsuselt kommentaari, miks linnapea poolt luksusmaksuks nimetatud müügimaksu tuleb maksta ka kasutatud riietelt, mille ostjate seas on töötuid ja pensionäre, ja sai vastuseks järgneva:
Kohalike maksude seaduse (edaspidi KoMS) kohaselt on valla- või linnavolikogul õigus KoMS alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks, KoMS § 5 punkti 3 kohaselt on müügimaks kohalik maks. Kohalike maksude seaduse kohaselt maksavad müügimaksu valla või linna territooriumil kauplemis- või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Müügimaksu maksab tegevuskohajärgselt kaupleja kaubandustegevuse seaduse mõistes, kes on registreeritud majandustegevuse registris ja tegutseb jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse valdkonnas. Seega näeb kohalike maksude seadus ette, et maksukohustuslane on kaupleja kaubandustegevuse seaduse mõistes, kes vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:
1) kaupleja on registreeritud majandustegevuse registris;
2) kaupleja tegevuskoht on majandustegevuse registri andmetel valla või linna territooriumil;
3) kaupleja tegutseb jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse valdkonnas.
Kui kaupleja ülaltoodud tunnustele vastab, on ta kohustatud müügimaksu tasuma. Valla- või linnavalitsusel on õigus anda müügimaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Maksusoodustuste ja –vabastuste puhul peab tegemist olema erandiga, st maksusoodustuse või maksuvabastuse andmine peab olema objektiivselt põhjendatud. Maksuvabastuste kehtestamisel on Tallinna linn arvestanud, et maksuvabastus kehtiks kaupadele, mis on eriti olulised majanduslikult kõige raskemas seisus olevatele Tallinna linna elanikele.