Maavanemate toetus radikaalsele reformile


Eelmise nädala lõpus käisid peaminister Mart Laari juures haldusreformi käigu kohta aru andmas maavanemad, 1. oktoobriks pidid kohalikud omavalitsused esitama maavanematele oma nägemuse haldusterritoriaalsete muutuste kohta.

“Arvamusavaldusi mitmesuguseid — jäi mulje, et paljud omavalitsused soovivad senise süsteemi püsimist,” ütles Hiiu maavanem Hannes Maasel. Tema sõnul on selgunud raamid, mille piires peavad maavanemad süstematiseerima oma ettepanekud 1. detsembriks.

“Ühes raami servas on Asmeri 15+5 variant, arvan, et see on ka kasulik — valitsuse eesmärk liikuda radikaalsuse poole,” lausus Maasel. “Välja öeldud on ka seda, et praegu on palju kohalikke omavalitsusi ning niipalju neid ka järele ei jää — see on raami teine serv,” märkis ta.

Hannes Maaseli sõnul näitab Hiiumaal viielt omavalitsuselt saadud hinnang, et kaldutakse ühe valla eelistamisele. Samas märkis maavanem, et kui otsustamise kohaks jääb ainult Hiiu volikogu, peab kohapealne keskus säilima kas osavalla või teenindusbüroo kujul.

Siseministeeriumi asekantsler Deiw Rahumägi ütles, et rõhuv enamus maavanemaid on selle poolt, et kohalike omavalitsuste arvu tuleks vähendada vähemalt poole võrra, juttu on olnud 40–50 omavalitsuse allesjätmisest. Selline arv jääks mõnevõrra allapoole siseministeeriumi enda poolt pakutud arvust.