Nortalis saab praktikant 650 eurot puhtalt kätte

 (7)
Nortali juht ja omanik Priit Alamäe
Nortali juht ja omanik Priit AlamäeFoto: Rauno Volmar

Tarkvarafirma Nortal korraldab esmakordselt Talveülikooli, mis on neli kuud kestev tasustatud praktika IT-tudengitele, mille igakuine töötasu on 650 eurot neto. Talveülikool algab 3. veebruaril, CV-sid oodatakse 10. detsembrini.

Nortali personalijuhi Jüri Saarma sõnul ootab Nortal Talveülikooli kandideerima kõiki, kel on huvi tarkvaraarenduse vastu ning kes võiksid teadmiste ja võimete poolest sobida tarkvaraarendaja, süsteemianalüütiku või testija rollidesse. "Eelnev töökogemus pole nõutav," ütles Saarma. CV-de läbivaatamisele järgnevad katseülesannete lahendamine ning töövestlused jaanuari alguses. Nortali Talveülikooli pääsejatele antakse edukast kandideerimisest teada 13. jaanuariks ja Talveülikool algab 3. veebruaril. Programm koosneb koolitusnädalast ja 4-kuulisest praktikast personaalse tuutori käe all reaalsetes projektides. 

Nortali tarkvaraarendusjuhi Priit Liivaku sõnul võtavad IT-tudengid Nortaliga praktikakohtade küsimuses ühendust aastaringselt ja sel aastal otsustas Nortal praktikaprogrammi läbi viia ka talvel. "Nortali Suveülikool on tudengite seas hästi teada ja kõrgelt hinnatud nii korralduse kui sisu poolest. Kandideerimiste arv on aasta-aastalt suurenenud, sest lisaks praktilisele töökogemusele leiavad tudengid, et meie programmis osalemine tõstab ka omandatava hariduse taset. Koolides saadav praktika on ajaliste piiridega ning loengutes õpetatud meetodite ja vahendite kasutegur ei tule tihti praktikumis tehtavate ülesannete lahendamisel välja. Suurtes projektides on aga väga selge, miks õpetatu vajalik on. Samas toetame oma tudengeid kooli lõpetamisel ja kraadi omandamisel igati - võimaldame osakoormusega töötamist loengutes osalemise eesmärgil, aitame lõputöö teemavalikul ja/või lõputöö praktilise osa sidumist igapäevaste tööülesannetega," ütles Liivak.

Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppeosakonna juhataja Inga Vau hinnangul on Nortali Talveülikooli programm IT Kolledži tudengitele hea võimalus oma õpiprotsessi rikastada, läbides selle raames ühtlasi osa õppekavajärgsest eriala praktikast. "Talveülikoolis osalemine annab hea võimaluse lahendada väljakutseid pakkuvaid ja põnevaid erialaseid ülesandeid, kohtuda uute inimestega ning luua edaspidises tööelus väärtuslikke kontakte," ütles Vau. "Keskmiselt 95% meiega läbi Suveülikooli liitunutest on jätkanud tööd ka peale programmi lõppu, aga see pole kindlasti programmis osalemise eelduseks. Nortal soovib läbi Suve- ja Talveülikooli programmide tõsta Eesti IT-hariduse kvaliteeti ja anda IT-valdkonna tudengitele võimaluse kombineerida akadeemiline haridus väga praktilise kogemusega," lisas Priit Liivak