Palk avalikuks

 (7)
Indrek Neivelt
Äripäev

Tallinna börs töötab Euroopa Komisjoni soovitusel hetkel välja reeglistikku, mille alusel börsifirmade juhtide järgmise aasta töötasud ja preemiad avalikustada.

Eestis oleks tegemist pretsedendiga, kui erafirmade juhtide palk avalikustatakse.

Tallinna börs koos finantsinspektsiooniga töötab välja head ühingu juhtimistava ehk reeglistikku, kus on muude asjade seas arutlusel ka börsifirmade juhtide palga avalikustamise teema.

“Tänane juhatuse ja nõukogude liikmete tasu avalikustamise kord ei anna oodatud tulemust,” lausus Tallinna börsi tegevdirektor Jaanus Erlemann. Ta lisas, et firmajuhtide palga avalikustamise täpne lahendus saab kaante vahele tuleva aasta II kvartalis.

Eesti Telekomi ja Norma väikeaktsionär, Eesti kuulsaim tõstja Jaan Talts on seisukohal, et börsifirmade juhtide palgad ei peaks saladus olema. “Avalikustamine on küll õige, aga tegelikult mind väga siiski ei huvita, kui palju nad palka saavad,” möönis ta. Ta lisas, et firmade juhid ei tohiks siiski ise endale palka määrata.

“Kui nad on juba nii suurte firmade juhid, siis võiks neil julgust olla palganumbrid ka avalikustada,” ütles Hansapanga väikeaktsionär ja Büroomaailma juht Jüri Ross.

Euroopa Komisjon soovitas oktoobris tungivalt avalikustada liimesriikide börsiettevõtete juhtide palgad ja makstavad hüvitised. Soovitus ei ole liikmesriikidele järgimiseks kohustuslik.

“Justiitsministeerium on seisukohal, et tegemist on heade äritavadega, mille lähem määratlemine peaks toimuma ettevõtjate endi initsiatiivil näiteks börsi reeglistiku raames,” ütles Tiina Urm justiitsministeeriumist. Tema sõnul ei ole seatud eesmärgiks töötada soovituse rakendamiseks välja eraldi seadus.

Soovituse kohaselt peaksid liikmesriigid võtma tarvitusele asjakohased abinõud, et suunata börsiettevõtjaid palku avalikustama. Soovitusest tulenevalt peaksid börsiettevõtted avaldama ülevaate juhtkonna liikmete tasustamise põhimõtetest ning meetoditest ehk tasustamispoliitikast.

Euroopa Komisjon näeb ühtlasi ette, et börsiettevõtted peaksid oma majandusaasta aruannetes näitama ära hüvitiste kogusumma, koos kindlate üksikasjadega, mida konkreetsetele juhatuse ja nõukogu liikmetele majandusaasta jooksul on makstud.

Sellele lisaks täpsustab soovitus, missugused õigused peaksid olema aktsionäridel, saamaks teavet juhtkonna liikmetele makstavate tasude suurusest ja iseloomust, samuti mis ulatuses peaks aktsionäridel olema võimalus hüvitiste suurust ja olemust mõjutada.