Pensionifondi vahetamine tasub kõrgema tootluse korral ära

 (33)
Pensionifondi vahetamine tasub kõrgema tootluse korral ära
Foto: Andres Putting

Kui mõelda pensionifondi vahetusele ning põhjustele, miks vahetada, siis on sama tähtis aru saada neist argumentidest, mis on oma sisult tühjad.

EBAratsionaalsed põhjused, mille järgi otsustada:

1) Pensioniks kogumine on maraton ning tähtis on kogutud väärtus pensioniikka jõudmisel, senistele tulemustele ei tasu tähelepanu pöörata.

Paralleel: Jooksumaraton on samuti maraton. Kas parem aeg vahefinišis on hea või halb? Kui vahefiniš on olnud nigel, siis millist tulemust võib oodata maratoni lõpus?

2) Mida rohkem pensionifondi osakuid, seda parem. Mõne fondi osakud on odavamad ning neid saab hetkel sama summa eest rohkem. Seega tasub odavamate osakutega fond valida.

Paralleel: Kui vahetada üks 100-kroonine rahatäht nelja 25-kroonise rahatähe vastu, kas siis muutub inimene jõukamaks? Inimesel on ikka 100 krooni ning kui järgmine aasta on tootlus 10%, siis aasta pärast on tal 110 krooni, sõltumata sellest, mitmest rahatähest see koosneb.

3) Tuleb valida võimalikult madala haldustasuga fond.

Reaalsus: Haldustasud on fondide tootlustest juba maha arvestatud. Erinevus fondide haldustasudes on marginaalne võrreldes sellega, millised erinevused on olnud fondide tootlustes (millest on juba haldustasu maha arvestatud). Senine pensionifondide ajalugu ei ole tõestanud, et madalama haldustasuga fondid oleksid kliendi jaoks parema lõpptulemuse saavutanud, pigem vastupidi.

4) Tuleb valida pensionifondi haldama selline fondihaldur, kellel on hästi pikaajaline kogemus, ideaalis üle sajandi pikkune ning välismaine.

Reaalsus: Isegi kui pensionifondi haldav pangandusgrupp on asutatud ammu-ammu, siis reaalselt teevad otsuseid inimesed (fondijuhid), kes kindlasti nii kaua ei ela. Ning fondijuhid, kes reaalselt investeerimisotsuseid teevad, võivad liikuda ühest pangast teise, viies või tuues kaasa niiviisi ka oma kogemust.

Ratsionaalsed argumendid, mida järgida:

1) „Ilusat pensionipõlve“ lubavad reklaamid on võibolla ilusad, aga mis tulemusi on sinu fondihaldur reaalselt saavutanud? Kuidas on pensionifond sinu raha kasvatanud headel aegadel? Kuidas on pensionifond sinu kogutud väärtust säilitanud halbadel aegadel? Kui sa ei ole selle pensionifondi klient varasemalt olnud, siis kuidas on see pensionifond varasemalt hoolitsenud teiste inimeste raha eest?

2) Kui halval ajal kaotab pensionifond oluliselt oma väärtust, siis mida Sa tunned? Kõik fondihaldurid juhivad vähemalt kolme erineva riskitasemega pensionifonde, kusjuures riskitase on tavaliselt seotud aktsiaturgude osatähtsusega pensionifondi investeeringutest. Riskantsema strateegiaga fondid on pikas perspektiivis tõenäoliselt tulusamad. Aga sobivaim strateegia on individuaalne otsus.

3) Kui sa oled oma senise pensionifondi tulemustega rahul, siis pole põhjust fondi vahetada. Juba kogutud summa tõstmisel ühest pensionifondist teise tuleb arvestada 1% suuruse kuluga, mida võtab see pensionifond, kust sa raha välja võtad. Seda 1% suurust kulu ei ole ainult siis, kui vahetatakse sama fondivalitseja (panga) fondide vahel või kui oled pensionieale lähemal kui viis aastat. Kuid tasub võrrelda enda ning muude pensionifondide investeerimistulemusi (tootlusi), sageli see ühe protsendi suurune vahetuskulu on väike võrreldes tootluste vahega, mida pensionifondid on näidanud.