Rääkimine kuld

 (2)
Mees mobiiliga
Äripäev

Mitu aastat kestnud jutt, et mobiiliärisse tahab tulla veel neljaski operaator — Peep Põldsammi asutatud Vertelson Mobiil — saab tegelikkuseks: neljas jõuab kohale Bravocomi kaubamärgi all, sideametis on registreeritud kümme tuhat 545-algusega numbrit ja Radiolinjaga on sõlmitud kõneaja ostmise leping. Lahti on vaid kuupäev, mil uustulnuk asub haukama oma tükki hiigelturust.

Äripäev on kindel, et neljas operaator mahub lahedalt turule ja miks mitte veel ka viies-kuues ettevõte.

Mitmetesse miljarditesse kroonidesse küündiva mobiiliäri rentaabluses ei tasu kahelda: kolme operaatori kasum kokku ulatub hetkel pooleteist miljardi kroonini aastas. Näiteks EMT käive ulatub 2,7 miljardi kroonini ja rentaablus on 27. Suured kasumid näitavad, et teenuse hindadel on kukkumisruumi veel kõvasti. Kolme ettevõtte võitluses turu pärast on hinnad pööranud langusse, neljanda tulek aitab sellele veelgi kaasa.

Konkurendid ütlevad, et Bravocomil on raske läbi lüüa.“Vaadates, kui tugev andmine käib olemasolevate operaatorite vahel, olen uue tulija suhtes üsna skeptiline,” ütleb EMT endine juht Peep Aaviksoo eilses Eesti Päevalehe Ärilehes. Aaviksoo jutt meenutab Tele2 tulemist — siis üritasid EMT ja Radiolinja tõestada, et turule ei mahu enam ühtki operaatorit. Praegu räägib Tele2 sedasama koos EMT ja Radiolinjaga.

Soomes, kus konkurents on väga tihe, tuleb kõneteenuse pakkujaid pidevalt juurde, ning praegu on neid kümmekond, Suurbritannias aga paarkümmend. Turg on suur ning kasvab pidevalt. Kõigil turul tegutsevail ettevõtteil on võimalik võita juurde uusi kliente, eeskätt pensionäride ja noorte seast, ning pakkuda senistele mobiiliomanikele välja uusi teenuseid.

Bravocomi eelis on see, et turule sisenemiseks ei pea ta tegema nii suuri investeeringuid, kui tuli teha EMT-l ja Radiolinjal — tal puuduvad oma mastid, võrkudesse pääseb ta sisse Radiolinja kaudu. Selliseid teenuseoperaatoreid tegutseb edukalt mujalgi, näiteks Leedus on neli ja Lätiski üks firma.

Lomulikult ei meeldi senistele tegijatele ükski uustulnuk, sest see tähendab nende kasumi lahjenemist. Seetõttu võib olla kindel, et konkurendid üritavad Bravocomi turule sisenemist igal moel keerulisemaks teha, kuid mitte päris ukse taha jätta. Seda näitab kas või Bravocomi leping Radiolinjaga. Viimane võib küll küsida uustulnukalt kõneaja eest soolast hinda, kuid mitte hinnaga “üle soolata”, sest kõneaja müük on lõpuks Radiolinjale endale kasulik.

Bravocomi probleem on see, et teda ei tunta, mistõttu ei pruugi ka soodsam hind panna mobiiliomanikke tema kasuks otsustama. Põldsamm loodab siiski esimestel aastatel saada 50 000 klienti, siis on äri end juba ära tasunud.

Põldsamm loodab numbriliikuvuse peale. See hõlbustab klientide ülelöömist konkurentidelt. Samas on siin kõik operaatorid võrdses seisus.

Konkurendid võivad üritada numbriliikuvust kaugemasse tulevikku nihutada. Seaduse järgi peavad operaatorid looma ühistarkvara, mis võimaldab numbriliikuvust, aga seda pole veel. Lõputult ei saa konkurendid sellega aga venitada. Praegu on sideameti kodulehel ülal igatahes tärmin 1. jaanuar 2005.

Ees on huvitavad ajad, mis lubavad rääkijaile uusi ja soodsamaid teenuseid.