Roheline tee ebaausale konkurentsile avatud

 (6)

Teisipäeval Riigikogus vastu võetud toiduseaduse muudatustega saavad konkurentsieelise ettevõtted, kes senimaani pole saanud eurotunnustust ega ka teinud euroinvesteeringuid.

Muudetud toiduseaduse järgi peavad toiduga tegelevad ettevõtted esitama 1. jaanuariks 2003 veterinaarametile või tervisekaitseinspektsioonile taotluse tunnustamiseks. Kui taotlus on järelevalveametis “sees”, võib ettevõte jätkata töötamist. Seaduse varasema variandi kohaselt pidid ettevõtted olema tunnustatud 1. jaanuariks 2003 ning tunnustust omamata pärast seda enam töötada poleks tohtinud.

Veterinaarametil või tervisekaitseinspektsioonil on ka õigus ettevõttele anda ajutine käitlemisluba kuni aastaks, kui ettevõte on alustanud euroinvesteeringute tegemist ning esitanud investeeringute tegemise ajakava, millest ta kinni peab.

Seadusemuudatuste kohta on arvamust avaldanud Eesti Toiduainetetööstuse Liit, Eesti Kalaliit, Eesti Lihatöötlejate Assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ning Eesti Omavalitsusliitude Ühendus. Omavalitsusliidud leiavad, et needki mööndused pole piisavaid ja oleks vaja veelgi pikemaid tähtaegu, ettevõtlusliidud aga leiavad, et muudetud seadusega saavad konkurentsieelise ettevõtted, kes ei ole viinud ennast euronõuetega vastavusse ning nii karistatakse “tublisid” firmasid.

Toiduainetetööstuse liidu tegevdirektor Helve Remmeli sõnul pole liidu liikmetel tunnustamisega probleeme, välja arvatud Kalev ja Salutaguse pärmitehas, kes ehitavad uusi tehaseid. “Inimesi õpetatakse selliste seadusemuudatustega mitteseadusekuulelikkusele, rahva esindajad ise soosivad ebaausat konkurentsi,” ütles Remmel. “Ka on ohu märk see, et ametnikele on antud nüüd õigus ise otsustada ettevõtte tunnustamise üle, kuid teatavasti on ju võimalik kõiges kokku leppida.” Ettevõtjatele on tunnustamisega seonduv dokumentatsioon nii keeruline, et mõned neist on toonud tervisekaitseinspektsiooni dokumente lausa prügikotiga. “On toodud prügikotiga dokumente, et võtku me sealt ise, mis meil vaja on,” ütles Tallinna tervisekaitsetalituse direktor Jaan Rüütmann. “Tunnustamisega seonduv pinge on ikka suur, nii meie kui ka ettevõtjate poolt.”