Sadama-ala müük käis kähku


Sadamaala piirkond
Mereäärne piirkond Tallinnas, mille pärast veavad vägikaigast Ühendatud Kapital ja Ober HausÄripäev

Tallinna sadama-ala nelja kinnistu müügi vormistamine käis enneolematu kiirusega, paari tunniga kanti üle 111 miljonit krooni, kirjutati alla müügilepingule ja jõuti esitada kinnistusametisse avaldus kande tegemiseks.

Kinnistusraamatusse kanded teinud Tallinna linnakohtu kinnistusameti kohtunikuabi Ülle Tooming sõnas, et Ühinenud Kapitali esindajad palusid tal kande tegemist kiirendada.

“Nende kinnitusel oli tegu erandolukorraga, mille põhjuseks toodi võetud pangalaen,” ütles Tooming. “Nad käisid reede hommikul ka linnakohtu esimehe Helve Särgava juures, kes kirjutas nende kiirendustaotlusele oma resolutsiooni — kinnistusametile otsustamiseks. Et meie ameti juhataja Jaan Unt oli sel ajal puhkusel, siis täitsin mina tema kohuseid ning vormistasin kande järgmise nädala alguses.”

Ülle Tooming lausus, et 22. mai kohtumäärusega pandud keelumärge on tänaseks veel kinnistusraamatusse kandmata. “Aega ju on, suvi on ees ja ma ei oska öelda, millal ma selle kande teen,” sõnas ta. “Keegi pole ju mult palunud sellega kiirustada. Aga sisuliselt ei muuda see midagi, sest määrus keelumärke panemise kohta on meile laekunud ning enne selle fikseerimist ei saa keegi ühtegi uut kannet teha.”

Koos ASiga Ühendatud Kapital Tallinna sadama-ala nelja kinnistu ostmisele pretendeerinud AS Ober Haus on läkitanud Tallinna halduskohtusse kaebuse ja linnakohtusse taotluse hagi esitamiseks, nõudes kinnistute müügilepingu aluseks olnud Tallinna volikogu otsuse tühistamist.

Ober Haus näeb seaduserikkumist Ober Hausi esindav vandeadvokaat Üllar Talviste leidis, et kuna volikogu otsus sadama-ala parima pakkuja väljakuulutamiseks saab tugineda vaid linnavalitsusele ettepanekule, siis on see otsus seadusega vastuolus.

“Kui volikogu ei olnud nõus linnavalitsuse poolt parimaks peetud pakkumisega, oli tal võimalus kuulutada pakkumine nurjunuks, kuid tal puudus pädevus tunnistada parimaks pakkumine, mida ei ole parimaks esitatud,” kinnitas Talviste.

Volikogu 17. mai otsusele müüa sadamaala neli kinnistut Ühendatud Kapitalile eelnes mäletatavasti müügikomisjoni otsus tunnistada parimaks pakkujaks Ober Haus, millekohane eelnõud esitatigi volikogule kinnitamiseks.

Linnavalitsuse nimel lepingule alla kirjutanud elamumajandusameti osakonnajuhataja Priit Pärtelpoeg ütles, et linnavara müügi eeskirjades on selgelt kirjas — parima pakkuja otsustab volikogu. Samas ei osanud ta öelda, miks volikogu istungil viibinud abilinnapea Heiki Kivimaa müügikomisjoni otsust tunnistada parimaks pakkujaks Ober Haus kaitsma ei hakanud.

Pärtelpoeg väitis, et tema kirjutas lepingule alla järgmise päeva hommikul notari juures, kusjuures selleks ajaks oli 111 miljonit krooni juba linnavalitsusele üle kantud. “Ka volikogu otsus koos helesinise templiga oli olemas,” lausus Prii Pärtelpoeg, keeldudes samas täpsustamast, mis kell lepingule allakirjutamine ikkagi aset leidis.

Üllar Talviste sõnul pidi tema neljapäevase otsuse saamiseks ootamata järgmise päeva kella 15ni, mil talle volikogu kantseleist öeldi, et temale antud otsuse ärakiri on väljastatutest esimene. Talviste vajas otsuse ärakirja Ober Hausi kaebuse esitamiseks halduskohtule.

Tallinna abilinnapea Heiki Kivimaa ütles, et 17. mail ei pandud linnavalitsuse eelnõu volikogus hääletusele, sest see oli juba varem maha hääletatud. “Ma juhtisin volikogu tähelepanu õigusliku vaidluse tekkimise võimalusele, aga volikogu otsustas just nii ning nüüd on müügilepingki alla kirjutatud ja raha käes,” lausus ta. “Õiguslik vaidlus ongi käes ning nüüd peab sellele lõpliku punkti panema kohus. Linnavalitsusel ei ole siin enam midagi teha.”

Linnavolikogu esimees Rein Voog jäi kindlaks sellele, et lõppotsuse tegemine on siiski volikogu pädevus. “Juba ennegi oli selge, et läheb kuidas läheb, aga kohtusse jõuab see asi niikuinii.”

Voog eitab poliitilist kokkulepet Küsimusele, kas sadama-ala müügi Ühendatud Kapitalile otsustanud Reformierakonna ja Keskerakonna saadikutel oli mingi poliitiline kokkulepe, vastas Voog eitavalt.

Ka lükkas ta ümber levivad jutud võimalikest rahasüstidest erakondadele selle otsuse tänutäheks: “Neid jutte on alati kusagil liikunud. Panen käe südamele ja kinnitan, et Reformierakond ei ole küll selle eest mingit raha saanud.”

Ühendatud Kapitali ühe omaniku ja juhatuse esimehe, kinnistute ostulepingule alla kirjutanud Hillar Tederi sõnul ei ole midagi imelikku selles, et lepingule kirjutati alla kohe järgmisel päeval pärast volikogu otsust: “Lepingu tekst oli juba varem valmis ja see kuulus lisana meie viimase pakkumise juurde.”

Ka ostu finantseerimine oli varem kokku lepitud. Teder kinnitas, et 111 miljonit krooni sadama-ala kinnistute ostmiseks tuli kolmelt firmalt — Ühendatud Kapitalilt, Ühispangalt ja Skanska EMV-lt kui tulevaselt ehitajalt. Ta eitas mingi suurlaenu võtmist kõnealuse ostu tegemiseks. “Ostmiseks kasutati vaba raha ja tavalist arvelduskrediiti. Mingeid hüpoteeke panga kasuks selle ostuga ei kaasnenud,” ütles ta.

Teder loodab sadama-alal alustada ehitustöödega hiljemalt tuleva aasta alguses. Samas võivad Ober Hausi pöördumised haldus- ja linnakohtusse nende kavatsusi pärssida.