SEB hinnakirja muutus suurendab II samba väljamakseid

 (5)
SEB hinnakirja muutus suurendab II samba väljamakseid
Foto: Ilmar Saabas

SEB Elu- ja Pensionikindlustus muutis pensioni II samba väljamakse toote Pensionilepingu hinnakirja kliendile soodsamaks.

Muudatuse eesmärk on pakkuda kliendile head ja konkurentsivõimelist lahendust ajaks, mil kogutud vara pensionina välja makstakse, teatas pank.

„Kuigi täna on meil II samba Pensionilepinguks kvalifitseeruvaid kliente veel üsna vähe, on tegemist üsna selgelt aja jooksul kasvava turuga, mistõttu on oluline anda juba varakult klientidele võimalus tutvuda toote ja selle tingimusega. Tooteriskidest tingituna oleme II samba väljamakse toote hinna kujundamisel hoidnud pigem konservatiivset joont. Teiselt poolt aga peame kindlustama konkurentsivõimelise hinna, sest kliendi jaoks, kes ostab endale eluaegse pensioni, on see antud teenuse juures kõige olulisem näitaja,“ kommenteeris SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.

Hinnakirja muudatusel jäi kehtima tavapärane põhimõte – mida suurem on kogutud summa, seda soodsamad on kliendi jaoks väljamaksed. See tuleneb peamiselt asjaolust, et osa hinnas sisalduvatest tasudest on konstantse suurusega iga lepingu kohta.

Näiteks 63-aastane pensionile jääv klient, kes on pensioni II sambasse kogunud 15 000 eurot, hakkab SEB-lt saama igakuiselt 75,90 eurot. Samas, kui samavana klient on kogunud 30 000 eurot oma pensioni II sambasse, saab sõlmides SEB-ga pensionilepingu igakuiselt oma riiklikule pensionile lisaks 153,50eurot. Vana hinnakirja alusel saaks klient 143,40 eurot.

Pensioni väljamaksete viis sõltub seaduse järgi II sambasse kogutud summast, mis jagab väljamakse viisid kolmeks:

· Kui kogutud on alla 10-kordse rahvapensionimäära ehk alla 1283,86 eurot (20 088 krooni), on pensionikogujal õigus summa ühekordsele väljamaksele.

· Kui kogunenud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr ehk kuni 6 419,29 eurot (100 440 krooni), saab pensionikoguja seda välja võtta perioodiliste väljamaksetena pensionifondist.

· Kui pensionisambasse on kogunenud enam kui 50-kordne rahvapensioni määr ehk üle 6 419,29 euro (100 440 krooni), sõlmitakse pensionikogujaga Pensionileping.

Täna on SEB üks kolmest Eesti turul pensioni väljamakse tootelahendust pakkuv finantsettevõte, lisaks Compensa Life´ile ja ERGO-le.