SEB uuring: eestlane vahetab II samba pakkujaid liiga kärsitult

 (19)
SEB uuring: eestlane vahetab II samba pakkujaid liiga kärsitult
Foto: Sven Arbet, Maaleht

Kolmandik eestlastest on oma kogumisperioodi jooksul pensioni II samba teenusepakkujat vahetanud rohkem kui üks kord, näitab SEB uuring.

„Erinevate pensioni teenusepakkujate vahel liikumisest saab kahju eelkõige pensionikoguja ise. Esmalt kaotab klient 1 protsent vara mahust, kui liigub olemasolevast finantsasutusest teise finantsasutusse. Teisalt näitab meie kogemus, et pidev liikumine erinevate teenusepakkujate vahel viib pensionisüsteemist vähemteadliku kliendi segadusse, millises finantsasutuses ta oma pensionivara kogub,“ selgitas tekkinud olukorda SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.

„Enamus klientidel puudub tervikvaade oma pensionivaradest. Nad on kindlad, et pensionieas nad mingi summa saavad riigilt, midagi on nad ise kogunud erinevatesse pankadesse, aga reaalselt kui suur pensionisissetulek kuus saab olema ja kas sellest ka äraelamiseks piisab, seda kliendid ei hooma,“ lisas Holst.

SEB on uuendanud internetipõhise pensioni kalkulaatori http://www.seb.ee/pension, kus klient saab detailse info oma pensioni suurusest, kui palju sellest moodustab riiklik pension, palju II ja III sammas. Samuti saab klient seada pensioniks kogumisele eesmärgi, kui suur peaks olema pensioni suurus, et vanaduspõlves ära elada. Pensionikalkulaator näitab ka seda, kas eesmärki täidetakse või mitte.

„SEB uuringud on näidanud, et 40 protsenti eestlastest (23 protsenti leedukatest ja 37 protsenti lätlastest) vaatab regulaarselt internetipangast, kuidas nende pensionivara koguneb. Meie eesmärk on anda kliendile lihtne, selge ja ülevaatlik pilt tema pensionist, kus ta saab siis juba iseseisvalt arvutada, kas kogutav summa on piisav või tuleks leida täiendavaid võimalusi pensioni kogumiseks,“ selgitas Holst.