Soomel on tööle tahtjaile reeglid paigas

 (4)

Soomel on üleminekuaja reeglid Eestist ja teistest Ida-Euroopa riikidest tööle soovijatele paigas, Rootsi valitsuse plaanid on takerdunud poliitiliste parteide vastuseisu.

Soome tööle soovijaid ELi uutest riikidest ootab kaheaastane üleminekuaeg. See on otsustatud ning Soome uus välismaalaste seadus koos üleminekuaega käsitleva osaga on Soome parlamendis viimasel ringil. 1. maiks on seadus jõus, kinnitasid eilsel pressikonverentsil Soome ametkondade esindajad.

Põhitingimus Soomes töötamiseks on, et samale kohale pole Soomes sobivat tööjõudu ning et töösuhte tingimused on kooskõlas Soome kollektiivlepingute ja teiste tööturu tingimustega. Elamisluba ei ole vaja, küll aga peab olema tagatud Soomes toimetulek.

Mingeid piiranguid ei tule teenuste pakkumisele ehk näiteks renditööjõule, sest Soome endale sellist võimalust ELi liitumislepingus ei reserveerinud. Samuti pääsevad ka teenuseid pakkuvad Eesti FIEd Soome teenuste turule selle kitsendusega, et tegemist peab n-ö olema ajutise töösuhtega, ütles Soome tööministeeriumi ametnik Olli Sorainen. Piiri ületamiseks piisab ID-kaardist või passist, teenuste osutamise tõestamiseks pole vaja esitada isegi töölepingut.

Soome tööturu reeglite järgimist hakkab jälgima Soome siseministeeriumis loodud töösuhete järelevalve üksus.