Täna tähistatakse maailmas toidupäeva

 (2)
Täna tähistatakse maailmas toidupäeva
Corbis/Scanpix

Täna tähistatakse 31. korda ülemaailmset toidupäeva, mille ühendavaks teemaks on sel aastal „Toiduainetega kindlustatus — kriisist stabiilsuse poole.“ Viimaste aastate muutuste keerises ja üleilmses majanduskiriisis on selge, et toiduhindade tõus paneb arengumaade elanikkonna vaesema osa raskesse olukorda.

Maailmapanga andmeil on viimase aasta jooksul sattunud ligi 70 miljonit inimest toiduhindade tõusu tõttu äärmisesse vaesusesse.

Täna soovitakse tõsiselt arutleda põhjuste üle, miks toidu hinnad kõiguvad, oluline on aga arutleda ka selle üle, kuidas vähendada hinnamuutuste mõju ühiskonna vaesematele ja nõrgematele liikmetele.

Toidupäeva üldiseks eesmärgiks on arendada tegevust võitluses nälja ja alatoitumise vastu ning suurendada inimeste teadlikkust neil teemadel.

Ülemaailmne toidu päev on algupäraselt FAO (Food and Agriculture Organization) poolt kinnitatud aastal 1979.

Oluline on, et tõuseks üldsuse teadlikkus maailma toiduprobleemist ja lisaks solidaarsust nälja, alatoitumuse ja vaesuse vastu võitlemises.

FAO loodi just sel päeval 1945. aastal. Aastal 1980 tugevdas ÜRO üldassamblee päeva tähistamist resolutsiooniga 35/70 (5.12.) Selle kohaselt on toit inimese toimetuleku ja heaolu vältimatu eeldus ja põhiline inimese eluks hädavajalik asi.