Tänavune ettevõtlusnädal keskendub nutikale ettevõtlusele


Tänavune ettevõtlusnädal keskendub nutikale ettevõtlusele
Kaasa lööb kaheksa linna

Ettevõtlusnädal 2015 peateemaks on „Nutikas ettevõtlus“ ning selles löövad kaasa kaheksa linna. Üritusi korraldavad Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Viljandi, Rapla, Valga ja Võru eesmärgiga tõsta ühiskonna ettevõtlusaktiivsust ning arendada ettevõtjate teadmisi.

Tallinnas toimub 5. oktoobril kasvuettevõtjatele suunatud päev, kuhu oodatakse kõiki ettevõtlusega alustajaid ja neid, kes soovivad oma äri kasvatada. Päeva jooksul arutletakse erinevatel ettevõtlusega seotud teemadel ning osalejatel on võimalus ise aktiivselt kaasa lüüa.

Tartu avab ettevõtlusnädala konverentsiga „Kuidas teha Eesti majandust targemaks?“. Dorpati konverentsikeskuses toimuva ürituse avab Tartu linnapea Urmas Klaas ja hiljem on võimalik kuulata teiste seas ka Anne Sullingu, Peeter Viirsalu ja Mihkel Nestori ettekandeid.

Pärnumaal on nädala tähtsaimaks ürituseks 7. oktoobril toimuv majandusfoorum „Pärnu ja Pärnumaa roll Eestis, Eesti roll Euroopa Liidus“.

Narva ettevõtlusnädala tähtsündmuseks on seminar „Maksupoliitika olukord ja perspektiivid“, kuhu oodatakse nii alustavaid kui ka juba kogenud ettevõtjaid. Ürituse peakõneleja on majandusteaduse doktor Vladimir Vaingort.

Viljandi põhisündmuseks on 9. oktoobril toimuv „Tegutseva ettevõtja päev“. Päeva jooksul toimuvad seminarid teemadel „Saksamaa turu uued võimalused“, „Tootmise efektiivistamine ja IKT vahendid“ ning „Laborist välja“.

Võru üritustest väärib esile toomist 9. oktoobril toimuv ettevõtluskonverents „Tuleviku ettevõtlus. Linnast kaugel“. Ürituse käigus saab ülevaate majanduse hetkeseisust ja tuleviku prognoosist, kuulata ettekannet nutikatest lahendustest ja sellest, kuidas sünnivad uued ideed.

Valga ettevõtlusnädala peamine üritus on konverents „Ei saa me läbi Lätita“, mis on suunatud eelkõige Läti turule sisenevatele ettevõtjatele. Arutletavateks teemadeks on „Miks minna Läti turule?“, „Mida arvestada Läti turule sisenemisel ja seal tegutsemisel?” ning “Millised on ettevõtluse tugistruktuurid Lätis?”.

Täpsemat infot kõigi linnade ja maakondade programmide ning üritustele registreerimise kohta leiab ettevõtlusnädala veebist www.eas.ee/ettevotlusnadal ning Facebook’ist www.facebook.com/ettevotlusnd. Ettevõtlusnädala üritused on osalejatele tasuta.

Ettevõtlusnädalat veab EAS koostöös linnadega.