Tarbijakaitseamet selgitab, millised on reisija õigused lennu tühistamisel

 (5)
Tarbijakaitseamet selgitab, millised on reisija õigused lennu tühistamisel
LEAD Technologies Inc. V1.01AFP/Scanpix

Seoses avalikkuse kõrgendatud huviga lennu tühistamisel rakenduvate tarbijaõiguste vastu, toob tarbijakaitseamet välja peamise, mida reisija sellistesse olukordadesse sattudes teadma peaks.

Euroopa Liidu õigusaktidega on paika pandud lennureisija õigused hoolitsusele, informatsioonile ja kompensatsioonile, teatas tarbijakaitseamet.

Need õigused kehtivad juhul, kui reisijal on lennule kehtiv broneering ning ta on end õigeaegselt lennule registreerinud.

Kui reisija puutub kokku lennu tühistamise või muude lennuga seotud probleemidega, on esimene samm olukorra lahendamisel ühenduse võtmine lennufirma esindajaga.

Firma peab reisijat tekkinud olukorras abistama ning jagama asjakohast teavet.

Viimase all mõistetakse ka seda, et lennufirma annab reisijatele kirjaliku infolehe, kus on ära toodud reisijate õigused ja hüvitise maksmisega seonduv.

Kui lend tühistatakse, on reisijal õigus piletiraha tagastamisele või asenduslennule.

Kui asenduslennuga kaasneb ootamine, on lennufirmal kohustus pakkuda ka hoolitsust (söök, jook, sidevõimalused, vajadusel majutus ja transport majutuskohta).

Lisaks on reisijatel õigus taotleda hüvitist 125-600 euro ulatuses.

Kui lennufirma teavitas reisijaid tühistamisest vähemalt kaks nädalat ette või kui tühistamise tingisid erakorralised asjaolud, ei ole firmal kohustust hüvitist maksta.

Samas tuleb lennufirmal tühistamise erakorralisust tõestada.

Näiteks halb ilm on erakorraline asjaolu – selle vältimine pole lennufirma võimuses.

Tehnilised probleemid ei pruugi aga alati minna erakorraliste asjaolude alla, erakorraliseks loetakse vaid ootamatuid tehnilisi rikkeid.

Põhjalikumalt saab lennureisijate õigustega tutvuda

· tarbijakaitseamet veebilehel http://www.tarbijakaitseamet.ee/index.php?id=13432 ja

· Euroopa Liidu nõustamiskeskuse veebilehel http://www.ecc.ee/lennureisija-oigused.

Statistikat

Eelmisel aastal laekus ametile 30 kaebust ja 56 järelepärimist, mis puudutasid lennureise. Ameti juures tegutsevale Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusele, mis tegeleb piiriüleste kaebustega, tuli 2011. aastal lennureisija õigustega seoses 44 kaebust ning 65 järelepärimist.