Tarbijal on õigus ohutule toidule

 (4)
Scanpix
toidu valmistamineScanpix

Toiduohutus on muutunud üha olulisemaks. Tarbija teadlikkus on kasvanud ja tervisliku toitumise põhimõtete järgimine on muutunud järjest populaarsemaks. Milline on ahel tootja ja tarbija vahel?

Meie igapäevane toit on praegusel ajal ohutum kui kunagi varem, kuid ikkagi tuleb teateid toiduga seotud tervisehädadest ning inimeste ja loomade haiguste vahelistest seostest. Toidukaupade liikumisega maailma turgude vahel kaasneb paratamatult risk tarbija tervisele ja tervise heaolu eest seisab rida ameteid — igal oma ülesanne.

Eestis tagab toidulauale jõudva ohutu toidu toiduseadus. Seadus reguleerib kõiki toidukäitlemise ahelaga seotud tegevusi alates esmatootmisest kuni selle kättesaadavaks tegemiseni tarbijale.

Regulaarne toidujärelevalve (põllumajandussaaduste tootmine ja tooraine esmane töötlemine, toiduainetetööstus, hulgimüük, jaemüük, toitlustus, toidu vedu, toidu import) on põllumajandusministeeriumi haldusalasse kuuluva veterinaar- ja toiduameti kanda. Teatud ülesanded on toiduseadusest tulenevalt ka maksu-ja tolliametil ning tarbijakaitseametil. Tarbijakaitseamet kontrollib jaekaubandusettevõtetes toidu kohta teabe esitamise nõuete täitmist ja esitatud teabe õigsust. Maksu- ja tolliamet kontrollib teatud juhtudel piiripunktides toidupartiidega kaasasolevaid dokumente.

Tänu tõhusale koostööle Euroopa Liidus võimaldab hästi toimiv järelevalveasutuste saada kiiret informatsiooni teistes liikmesriikides puhkenud loomataudidest ja toidukriisidest. Eesti on siiani suurematest toidukriisidest pääsenud.

Allikas: Põllumajandusministeerium